Zmarły nie zostawił testamentu? Przeczytaj, kto i kiedy dziedziczy ustawowo?

Z chwilą śmierci spadkodawcy i braku testamentu majątek zmarłego przechodzi w określone ręce. Co jeśli zmarły nie zostawił testamentu? Przeczytaj, w jakich okolicznościach dziedziczymy na podstawie ustawy.

Kiedy dziedziczymy ustawowo?

Dziedziczenie ustawowe czyli dziedziczenie na mocy ustawy ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Dziedziczenie ustawowe wchodzi tez w grę, w następujących przypadkach:

• gdy sporządzony testament jest nieważny,

• gdy spadkodawca sporządził i odwołał testament,

• spadkobierców wskazanych w testamencie uznano za niegodnych dziedziczenia,

• wskazani spadkobiercy w chwili otwarcia spadku nie istnieli ( np. zmarli przed śmiercią spadkodawcy),

• wszyscy lub przynajmniej jeden ze spadkobierców odrzucili spadek.

Kto dziedziczy ustawowo?

Zgodnie z regułami dziedzictwa ustawowego w pierwszej kolejności spadek dziedziczą dzieci i małżonek spadkodawcy. Każdy ze spadkobierców otrzymuje taką samą część spadku. Nie ma znaczenie też czy dzieci są adoptowane, ani też czy małżonek jest rodzicem dzieci spadkodawcy.

W sytuacji gdy dzieci jest więcej niż troje, wdowa lub wdowiec musi dostać co najmniej ¼ spadku.

W przypadku gdy którekolwiek z dzieci nie dożyło otwarcia spadku, część jego dziedzictwa przechodzi na jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy.

Kto dziedziczy jeśli zmarły nie pozostawił dzieci?

Gdy spadkodawca był bezdzietny i zmarł nie później niż 27 czerwca 2009r. czyli przed wejściem w życie nowej ustawy spadek dziedziczą: małżonek (1/2 majątku) , rodzice (1/4 reszty majątku dla każdego z rodziców) i rodzeństwo (każde dostaje po równo z pozostałej wartości spadku).

W przypadku bezdzietnego spadkodawcy i nieżyjącego jednego rodzica wedle ustawy spadek dziedziczy małżonek, żyjący rodzic i rodzeństwo.

 Jeśli bezpotomny spadkodawca zmarł po 27 czerwca 2009r. majątek trafia do małżonka i rodziców. W odróżnieniu od poprzedniego prawa, rodzeństwo dziedziczy tylko wtedy, gdy nie żyje którekolwiek z rodziców zmarłego.

Kto dziedziczy gdy spadkodawca nie pozostawił dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa , siostrzeńców, bratanków ani dzieci siostrzeńców i bratanków?

W tej sytuacji spadek w równych częściach trafia do dziadków spadkodawcy. Jeśli nie dożyli otwarcia spadku, majątek przechodzi do wujów, stryjów i ciotek, a w razie ich śmierci kolejno do ich dzieci czyli ciotecznego i stryjecznego rodzeństwo spadkodawcy.

Zobacz >> Co musisz zrobić, gdy otrzymasz nieruchomość w spadku? DOKUMENTY i FORMALNOŚCI krok po kroku

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!