Zasiłek z pomocy społecznej - jak go dostać? Komu przysługuje zasiłek z pomocy społecznej?

Zasiłek z pomocy społecznej możesz otrzymać, jeśli nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z przezwyciężeniem trudnej sytuacji życiowej. By otrzymać zasiłek z pomocy społecznej musisz jednak spełniać określone warunki i przedstawić wymagane dokumenty. Sprawdź, jak otrzymać zasiłek z pomocy społecznej.

Jak otrzymać zasiłek z pomocy społecznej? Osoba lub rodzina ubiegająca się o zasiłek z pomocy społecznej powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki takie znajdują się w każdej gminie).

Zasiłek z pomocy społecznej: wywiad środowiskowy

Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w twoim miejscu mieszkania. Od decyzji ośrodka przysługuje ci prawo odwołania. Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może domagać się od osoby występującej o pomoc, złożenia oświadczenia o posiadanym majątku. Jeśli odmówisz złożenia takiego oświadczenia, może to być powodem do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłek z pomocy społecznej: wymagane dokumenty

Pracownik socjalny ustala te wszystkie informacje na podstawie aktualnych dokumentów świadczących o stanie twego zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej. Są to m.in:

  • dowód osobisty 

  • orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r., lub po tej dacie decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów

  • dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

  • decyzja urzędu pracy o prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

Tagi: fokus tv,

Redakcja 06/02/2013

Zobacz też

Jakie są skutki niestosowania się do słów Jezusa? Jakie są skutki niestosowania się do słów Jezusa? Jezus mówi jasno: Kto we mnie nie wierzy pozostaje w ciemności. Ale także, kto mnie odrzuca i nie przyjmuje moich słów, będzie miał kłopoty z Panem Bogiem. Czy rzeczywiście, człowiekowi, za niewiarę grozi wieczne potępienie? Co by ci doradził Jezus, gdybyś przyłapał swoją żonę na cudzołóstwie? Co by ci doradził Jezus, gdybyś przyłapał swoją żonę na cudzołóstwie? Przyłapałeś żonę z kochankiem i dostałeś szału. Nie wiesz co zrobić ? Na kim się zemścić ? Na nim, na niej. Jesteś gotowy ukamieniować, choćby psychicznie. Czy przychodzi ci do głowy myśl, że to ty możesz być wszystkiemu winien? Jezus nie potępił cudzołożnicy, a każdemu męzowi radzi wybaczyć żonie Czy myć zęby przed spowiedzią? Czy myć zęby przed spowiedzią? - Warto pomyśleć przed spowiedzią o higienie- wyjaśnia ks. Bogusław Kowalski, proboszcz katedry św. Floriana w Warszawie. - Higiena osobista jest bardzo ważna przy konfesjonale, ponieważ to jest dość intymna rozmowa. - Przed spowiedzią należy umyć zęby i być odświeżonym  - radzi z dobrego serca ksiądz Jak dojechać na mecz NIEMCY - WŁOCHY i jak wrócić ze Stadionu Narodowego? Jak dojechać na mecz NIEMCY - WŁOCHY i jak wrócić ze Stadionu Narodowego? Najłatwiej dojechać do Stadionu tramwajem lub pociągiem, a wrócić pieszo lub koleją. Zdecydowanie odradzamy przyjazd na mecz samochodem - wszystkie ulice w pobliżu stadionu będą zamknięte. Najszybszym środkiem lokomocji w dniu meczowym ma być komunikacja miejska. Zobacz, którymi liniami tramwajowymi i autobusowymi dojedziesz na mecz i czym wrócisz ze Stadionu Narodowego po meczu NIEMCY - WŁOCHY 28 czerwca 2012.

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!