Zasiłek z pomocy społecznej - jak go dostać? Komu przysługuje zasiłek z pomocy społecznej?

Zasiłek z pomocy społecznej możesz otrzymać, jeśli nie jesteś w stanie sam sobie poradzić z przezwyciężeniem trudnej sytuacji życiowej. By otrzymać zasiłek z pomocy społecznej musisz jednak spełniać określone warunki i przedstawić wymagane dokumenty. Sprawdź, jak otrzymać zasiłek z pomocy społecznej.

Jak otrzymać zasiłek z pomocy społecznej? Osoba lub rodzina ubiegająca się o zasiłek z pomocy społecznej powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki takie znajdują się w każdej gminie).

Zasiłek z pomocy społecznej: wywiad środowiskowy

Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w twoim miejscu mieszkania. Od decyzji ośrodka przysługuje ci prawo odwołania. Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może domagać się od osoby występującej o pomoc, złożenia oświadczenia o posiadanym majątku. Jeśli odmówisz złożenia takiego oświadczenia, może to być powodem do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłek z pomocy społecznej: wymagane dokumenty

Pracownik socjalny ustala te wszystkie informacje na podstawie aktualnych dokumentów świadczących o stanie twego zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej. Są to m.in:

  • dowód osobisty 

  • orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r., lub po tej dacie decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów

  • dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

  • decyzja urzędu pracy o prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Zobacz też

Czy w wigilię i święta Bożego Narodzenia można pić alkohol? Czy w wigilię i święta Bożego Narodzenia można pić alkohol? Każdego katolika w czasie całego roku liturgicznego obowiązuje przestrzeganie pewnych norm, takich jak na przykład wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pewne tradycje związane są także z Wigilią i Bożym Narodzeniem. Czy w święta można pić alkohol? Najniebezpieczniejsze miejsca świata, odc. 1 - Mosty. Opis odcinka Najniebezpieczniejsze miejsca świata, odc. 1 - Mosty. Opis odcinka W Najniebezpieczniejszych miejscach świata tym razem zobaczymy najbardziej ekstremalne, najmniej bezpieczne mosty na świecie. Życie wielu ludzi byłoby niesłychanie trudne, gdyby zniknął most w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Dlatego czasem korzystają z przeprawy, która urąga zasadom bezpieczeństwa. Jakie są najbardziej niebezpieczne mosty na świecie? Przepowiednie Rasputina. Jakie wydarzenia przewidział rosyjski mnich? Przepowiednie Rasputina. Jakie wydarzenia przewidział rosyjski mnich? Postać Rasputina, rosyjskiego mnicha, który na dworze cara Mikołaja II uchodził za jasnowidza i uzdrowiciela, do dziś wywołuje u Rosjan dreszcz. Grigorij Rasputin przepowiedział m.in. upadek carskiej Rosji. Czym jeszcze wsławił się rosyjski mnich? Poznaj przepowiednie Rasputina. Program Troje uczonych wchodzi do baru na VOD. Fizyka nie musi być trudna! WIDEO Program Troje uczonych wchodzi do baru na VOD. Fizyka nie musi być trudna! WIDEO Troje amerykańskich naukowców - Anthony Carboni, Travis Taylor i Tara Long poprzez serię interaktywnych gier i zabaw przenoszą widzów do fascynującego i nieznanego świata nauki. Przeprowadzają szalone eksperymenty i niebezpieczne doświadczenia, by wytłumaczyć najbardziej skomplikowane zagadnienia naukowe.

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!