Za co można zwolnić pracownika?

Zwolnienie dyscyplinarne pracodawca powinien stosować tylko wtedy, kiedy ma pewność, że pracownik umyślnie naraził na straty jego firmę lub rażąco zaniedbał swoje obowiązki. W innym wypadku lepiej zdecydować się na wypowiedzenie z podaniem przyczyny zwolnienia.

Kto może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne? Najpopularniejszym powodem jest stawienie się pracownika w miejscu pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Samowolne opuszczenie miejsca pracy, wykonywanie w czasie pracy innych czynności oraz wykorzystywanie do celów prywatnych mienia pracodawcy także mogą być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.
Szef ma prawo zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym także w przypadku zakłócania spokoju w miejscu pracy lub odmowy wykonania czynności zleconych przez przełożonego.
Warto wiedzieć, że zwolnienie dyscyplinarne może grozić również pracownikowi, który dopuścił się naruszenia prywatności firmy lub odmówił podpisania deklaracji lojalnościowej.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!