WYNAJEM MIESZKANIA - FORMALNOŚCI: Jak zgłosić wynajem mieszkania do urzędu skarbowego?

Jeśli masz zamiar wynająć komuś swoje mieszkanie, musisz wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczania podatku od najmu. Możesz też zdecydować się na szczególną formę najmu, zwaną najmem okazjonalnym. O której z tych decyzji musisz powiadomić urząd skarbowy i jak?

Dostępne są dwie formy opodatkowania najmu niezwiązanego z działalnością gospodarczą:

  • opodatkowanie według skali podatkowej,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

>>> Jak rozliczyć podatek od najmu? (KLIKNIJ!)

Kiedy należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu?

Aby dokonać wyboru formy opodatkowania najmu, należy złożyć w określonym terminie stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.

Podatnicy rozpoczynający uzyskiwanie przychodów z najmu w trakcie roku oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składają:

  • nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu, albo
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Podatnicy kontynuujący najem, gdy już kolejny z rzędu rok osiągają przychody z tego źródła:

  • jeżeli chcą dokonać zmiany wybranej w roku poprzednim formy opodatkowania – składają  pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania nie później niż do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego;
  • jeżeli nadal chcą korzystać z wybranej w roku poprzednim formy opodatkowania – nie składają żadnego oświadczenia, z wyjątkiem małżonków, którzy chcą, aby przychód z najmu był opodatkowany przez jednego z nich.

Uwaga! Wybraną formę opodatkowania należy stosować przez cały rok podatkowy.

Oświadczenie, które z małżonków rozlicza najem

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, mogą złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania najmu przez jednego z nich. Oświadczenie to w przypadku rozpoczęcia najmu składa się najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku dochód z najmu, a w przypadku kontynuacji najmu - co roku do 20 stycznia.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego

Fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego właściciel lokalu zgłasza naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

PRZECZYTAJ >> Co to jest najem okazjonalny?

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!