Ulga prorodzinna, czyli ulga na dziecko - kto może ją odpisać od podatku i jak ją uzyskać?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Ulga na dzieci - ostatni rok jednakowa dla wszystkich. Jakie są zasady odliczania ulgi na dzieci za rok 2012 odliczanej w PIT-ach składanych w roku 2013?

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2012 / 2013

Ulga przysługuje na każde dziecko, bez względu na wysokość naszych dochodów. Jej limit to 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko (po 92,67 zł za każdy miesiąc). Jeśli wychowujesz np. dwoje dzieci masz prawo obniżyć swój podatek o 2224,08 zł.

Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi, z którego może skorzystać zarówno ojciec jak i matka. Mogą tez dowolnie podzielić między siebie to odliczenie, jeżeli oboje wspólnie sprawują opiekę. W przypadku gdy rodzice są po rozwodzie, odliczenie przysługuje temu z nich, z którym dziecko faktycznie mieszka. Jeżeli w trakcie roku dziecko mieszka u każdego z rodziców, muszą oni podzielić się ulgą stosownie do liczby miesięcy pobytu dziecka u danego rodzica.

Z ulgi mogą skorzystać rodzice również adopcyjni, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Nie odliczą jej więc przedsiębiorcy, którzy płacą podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub też korzystają z karty podatkowej.

Ulga przysługuje na dziecko:

- do 18 roku życia lub

- bez względu na wiek, gdy dziecko jest niepełnosprawne, a także otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

- do 25 roku życia, gdy się uczy i nie uzyskał dochodów wyższych niż 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga przysługuje też rodzicom dzieci uczących się lub studiujących za granicą

Składając PIT nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Należy jednak posiadać akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i okazać je na żądanie urzędu

Tagi: fokus tv,

Redakcja 18/02/2013

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!