Śmieciowa rewolucja: ile zapłacimy za śmieci? Stawki dla miast wojewódzkich

1 lipca 2013 roku w chodzi w życie ustawa śmieciowa, wg której gminy przejmują gospodarkę odpadami na swoim terenie. Każda z gmin decyduje też jak śmieci będą segregowane, a co ważniejsze  - ile za wywóz odpadów zapłacą mieszkańcy. Sprawdź, ile kosztuje wywóz śmieci w miastach wojewódzkich. Segregacja śmieci ZASADY

Opłaty za wywóz śmieci w Warszawie 

Budynki wielorodzinne - odpady segregowane:

 • za jedną osobę - 10 zł, 

 • za dwie osoby - 19 zł, 

 • za trzy osoby -  28 zł, 

 • za cztery i więcej osób - 37 zł.

Domy jednorodzinne - odpady segregowane

 • za jedną osobę - 30 zł

 •  za dwie ossby - 45 zł  

 • za trzy i więcej osób - 60 zł

Stawki za odpady niesegregowane będą wyższe o ok. 20%.

Szczegóły: www.czysta.um.warszawa.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Krakowie

 • Osiedla wielorodzinne – opłata od ilości i pojemności pojemników na odpady:

  • pojemnik 0,12 m3 16,00 zł (bez segregacji 23,84 zł)

  • pojemnik 0,18 m3 24,00 zł (bez segregacji 35,76 zł)

  • pojemnik 0,24 m3 31,50 zł (bez segregacji 46,93 zł)

  • pojemnik 0,66 m3 45,39 zł (bez segregacji 67,63 zł)

  • pojemnik 0,77 m3 52,96 zł (bez segregacji 78,91 zł)

  • pojemnik 0,8 m3 55,02 zł (bez segregacji 81,97 zł)

  • pojemnik 1,1 m3 75,65 zł (bez segregacji 112,71 zł)

  • pojemnik 2,5 m3 192,94 zł (bez segregacji 287,48 zł)

  • pojemnik 5 m3 385,88 zł (bez segregacji 574,96 zł)

  • pojemnik 7 m3 540,23 zł (bez segregacji 804,94 zł)

  • pojemnik 10 m3 771,75 zł (bez segregacji 1149,90 zł)

 • Osiedla jednorodzinne – opłata od osoby:

  • 1 osoba 32,50 zł (bez segregacji 48,50 zł)

  • 2 osoby 44,50 zł (bez segregacji 65 zł)

  • 3 osoby 54,50 zł (bez segregacji 80,50 zł)

  • 4 osoby 62,50 zł (bez segregacji 92,50 zł)

  • 5 osób 69,50 zł (bez segregacji 103,50 zł)

  • 6 osób 76,50 zł (bez segregacji 113 zł)

  • 7 osób i więcej 80,50 zł (bez segregacji 119 zł)

Szczegóły: www.nowezasady.pl

Opłaty za wywóz śmieci we Wrocławiu

Wywóz śmieci w budynkach wielorodzinnych:

1. za metr kwadratowy powierzchni mieszkania:

 • 0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 1,27 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. za każdą osobę zamieszkującą dane mieszkanie:

 • 19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wywóz śmieci w domach jednorodzinnych i w blokach z maksymalnie 4 mieszkaniami:

1. za metr kwadratowy powierzchni domu lub mieszkania:

 • 0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 1,42 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. za każdą osobę zamieszkującą dom lub mieszkanie:

 • 22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Szczegóły: www.wroclaw.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Poznaniu

Za wywóz śmieci zbieranych w sposób selektywny Poznaniacy zapłacą 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, z uwzględnieniem metody degresywnej – im więcej osób w mieszkaniu, tym opłata od osoby maleje.

Mieszkańcy Poznania nie segregujący odpadów, zapłacą za ich wywóz 20 zł od osoby, bez możliwości degresji.

Szczegóły: www.goap.poznan.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Łodzi

Łodzianie będą miesięcznie płacili za wywóz śmieci następujące opłaty:

 •  12,69 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 •  16,50 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Szczegóły: www.czystemiasto.uml.lodz.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Opolu

Mieszkańcy Opola za wywóz odpadów będą płacić miesięcznie „od osoby”, bez względu na ilość wytworzonych odpadów:

 • 13 zł od osoby jeżeli odpady będą segregowane,

 • 20 zł od osoby jeżeli mieszkańcy nie będą segregować odpadów.

Szczegółowe informacje: www.opole.pl/

Opłaty za wywóz śmieci w  Bydgoszczy

W Bydgoszczy ustalono sposób naliczania opłat za śmieci „od osoby”, w związku z tym opłata będzie wynosiła odpowiednio:

 • 12,50 za 1 osobę, gdy śmieci będą segregowane,

 • 25,00 za 1 osobę, gdy śmieci nie będą segregowane.

Więcej informacji na: www.odpady.czystabydgoszcz.pl

Opłaty za wywóz śmieci w  Toruniu

Mieszkańcy domów jednorodzinnych w Toruniu zbierający odpady w sposób selektywny zapłacą za śmieci:

 • za 1 osobę - 13 zł (16,25 bez segregacji)

 • za 2 osoby - 25 zł (31,25 bez segregacji)

 • za 3 osoby - 36 zł (45,00 bez segregacji)

 • za 4 i więcej osób - 46 zł (57,50 bez segregacji)

Mieszkańcy Torunia mający mieszkania w blokach wielorodzinnych i segregujący odpady zapłacą odpowiednio:

 • za 1 osobę - 12 zł (15,00 bez segregacji)

 • za 2 osoby - 23 zł (28,75 bez segregacji)

 • za 3 osoby - 33 zł (41,25 bez segregacji)

 • za 4 i więcej osób - 42 zł (52,50 bez segregacji)

Szczegóły: www.torun.pl

Opłaty za wywóz śmieci w  Lublinie

Lublinianie zapłacą za śmieci „od osoby”, a stawki będą wyglądały następująco:

 • Odpady segregowane:
 • za 1 osobę w domu jednorodzinnym – 30 zł

 • za 2 osoby w domu jednorodzinnym – 39

 • za 3 i więcej osób w domu jednorodzinnym – 50 zł

 • za 1 osobę w bloku – 12 zł

 • za 2 osoby w bloku – 25 zł

 • za 3 osoby w bloku – 39 zł

 • Odpady niesegregowane:
 • za 1 osobę w domu jednorodzinnym –38

 • za 2 osoby w domu jednorodzinnym – 50

 • za 3 i więcej osób w domu jednorodzinnym – 69 zł

 • za 1 osobę w bloku – 16 zł

 • za 2 osoby w bloku – 33 zł

 • za 3 osoby w bloku – 50 zł

Więcej informacji na: bip.lublin.eu

Opłaty za wywóz śmieci w Gorzowie Wielkopolskim

Mieszkańcy Gorzowa wielkopolskiego poniosą za śmieci następujące opłaty:

 • 10 zł – przy selekcji odpadów w domu jednorodzinnym,

 • 14 zł – bez selekcji odpadów w domu jednorodzinnym,

 • 9 zł – przy selekcji odpadów w bloku,

 • 14 zł – bez selekcji odpadów w bloku.

Szczegółów szukaj na: www.zcg.net.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Zielonej Górze

W Zielonej Górze stawka opłata za wywóz śmieci z domów jednorodzinnych wynosi 60 zł miesięcznie za jedno gospodarstwo domowe. Jeżeli jednak właściciele nieruchomości będą segregować odpady, zapłacą 36,72 zł.

Mieszkańcy bloków wnoszą opłaty od osoby, które wynoszą 15 zł za śmieci niesegregowane , 8,80 zł – za segregowane.

Szczegóły: www.zzg.zgora.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Rzeszowie

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w domach jednorodzinnych w Rzeszowie wyniesie:

 • gdy śmieci zbierane są w sposób selektywny:
 • 30 zł – dla gospodarstw domowych liczących do dwóch osób,

 • 46 zł – dla gospodarstw domowych liczących od trzech do czterech osób,

 • 60 zł – dla gospodarstw domowych liczących powyżej cztery osoby,

 • gdy śmieci nie są zbierane w sposób selektywny:
 • 45 zł - dla gospodarstw domowych liczących do dwóch osób,

 • 69 zł - dla gospodarstw domowych liczących od trzech do czterech osób,

 • 90 zł - dla gospodarstw domowych liczących powyżej cztery osoby.

Z kolei Rzeszowianie mieszkający w blokach zapłacą:

 • za śmieci zbierane selektywnie:
 • 10 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

 • 18 zł w gospodarstwie dwuosobowym,

 • 16 zł w gospodarstwie trzyosobowym,

 • 32 zł w gospodarstwie czteroosobowym,

 • 38 zł w gospodarstwie domowym liczącym pięć i więcej osób,

 • za śmieci niesegregowane
 • 15 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,

 • 27 zł w gospodarstwie dwuosobowym,

 • 39 zł w gospodarstwie trzyosobowym,

 • 48 zł w gospodarstwie czteroosobowym,

 • 57 zł w gospodarstwie domowym liczącym 5 i więcej osób.

Więcej na stronie: www.rzeszow.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Białymstoku

W Białymstoku, im większe masz mieszkanie czy dom, tym więcej zapłacisz za wywóz śmieci.

Za odpady niesegregowane opłaty wynoszą:

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 mwłącznie – 36,00 zł,  

 • od goodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie - 57,00 zł, 

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 73,50 zł;

Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny zapłacimy:

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 włącznie – 24,00 zł,

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie -38,00 zł,

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 49,00 zł.

W Białymstoku, właściciel nieruchomości, który spełni łącznie podane poniżej warunki, otrzyma od miasta dopłatę 5 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe:

 • jest emerytem lub rencistą;

 • nie osiąga dochodów z innych źródeł niż emerytura lub renta;

 • prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe;

 • na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje: www.odpady.bialystok.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Gdańsku

W Gdańsku wysokość opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi zależy od powierzchni domu lub mieszkania i wyniesie:

 • 0,56 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2

 • 0,72 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2

 • 0,05 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2

 • 0,07 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2

Więcej informacji: www.czystemiasto.gdansk.pl

Opłaty za wywóz śmieci w Katowicach

W Katowicach wysokość  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 14  zł  miesięcznie  od  każdej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość w przypadku segregowania odpadów,

 • 20  zł  miesięcznie  od  każdej  osoby  zamieszkującej  daną  nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów.

Więcej informacji: www.odpady.katowice.eu

Opłaty za wywóz śmieci w Kielcach

Metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi przez właścicieli  zamieszkałych nieruchomości oparta jest o liczbę mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość. I tak stawka opłaty za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi w przypadku:

 • braku selektywnej zbiórki odpadów - 12 zł/m-c ,

 • gdy właściciel prowadzi zbiórkę odpadów w sposób selektywny  - 9,50 zł/m-c.

Szczegóły: www.um.kielce.pl/gosp-odpady-komunalne/system-gospodarki-odpadami/komunikaty/

Opłaty za wywóz śmieci w Olsztynie

Stawki opłat za wywóz odpadów w Olsztynie wynoszą:

 • 14,41 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

 • 9,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są segregowane.

Więcej znajdziesz na: www.czysty.olsztyn.eu

Opłaty za wywóz śmieci w Szczecinie

W Szczecinie przyjęto dwie metody naliczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

Pierwsza dotyczy nieruchomości wielorodzinnych, czyli bloków. Ich mieszkańcy zapłacą za śmieci na podstawie ilości zużytej wody. Właściciele mieszkań będą mogli za podstawę przyjąć  zużycie wody z 12 miesięcy lub dwukrotność zużycia z 6 kolejnych miesięcy i zapłacą odpowiednio:

 • 4,35 zł/m3 za śmieci segregowanie,

 • 5,55 zł/m3 za śmieci nie poddane selektywnej zbiórce.

Druga metoda, dotyczy zabudowy jednorodzinnej i oparta jest na zryczałtowanej opłacie od gospodarstwa domowego i wynosi:

 • dla segregujących odpady - 57 zł miesięcznie,

 • właścicieli, którzy nie zadeklarują segregowania odpadów - 85 zł miesięcznie.

Informacji szukaj na: www.ecozmiany.szczecin.pl

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Zobacz też

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!