SĄSIAD ZALAŁ MI MIESZKANIE! Co zrobić jeśli sąsiad nie chce naprawić szkody?

Niesforny sąsiad zalał ci mieszkanie, narobił szkód i nie chce oddać pieniędzy? Nie jesteś bezbronny! Sprawdź jak odzyskać pieniądze za renowację lokalu i zniszczone sprzęty.

Najpierw powinniśmy sporządzić protokół z udziałem rzeczoznawcy. Dzięki jego obecności nasz protokół zyska dodatkowy walor wiarygodności. Następnie, protokół wraz z wykazem niezbędnych prac, wysyłamy sąsiadowi, który nas zalał wzywając go do pokrycia kosztów napraw. Najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

ZOBACZ >>  Jak uzyskać odszkodowanie z polisy sprawcy wypadku?

Takie wezwanie będzie miało charakter ostatecznego, przedprocesowego wezwania do zapłaty ponoszonych przez nas kosztów. Jeżeli sąsiad po otrzymaniu takiego listu w dalszym ciągu nie zdecyduje się na pokrycie kosztów napraw, pozostaje nam droga sądowa czyli skierowanie pozwu o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę. W takim wypadku, sposób naprawienia szkody będzie zależał od naszego wyboru. Zgodnie z kodeksem cywilnym naprawienie szkody polega na przywróceniu stanu poprzedniego, chyba że poszkodowany wybrał świadczenie polegające na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej, albo, że za świadczeniem w pieniądzu przemawiają szczególne okoliczności.

W takiej sytuacji powinniśmy wszelkie rachunki i faktury za wykonane prace w naszym mieszkaniu, jak i za ewentualne sprzęty czy meble, których wymiana była niezbędna załączyć do pozwu wraz z odpowiednim żądaniem.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!