Rozwód kościelny. Nieważność małżeństwa katolickiego - jak przeprowadzić unieważnienie ślubu kościelnego?

W kościele katolickim nie ma pojęcia rozwód kościelny. Małżeństwo według prawa kanonicznego jest trwałe i nierozerwalne. Istnieje jedynie możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi.

ROZWÓD KOŚCIELNY: Co, Gdzie, Jak?

Procedura składa się z kilku etapów. Na początku składamy tak zwaną skargę powodową. Podajemy w niej na jakiej podstawie chcemy unieważnić małżeństwo i wyjaśniamy przyczyny. Skargę w dwóch egzemplarzach składamy w sądzie przy diecezji, w której braliśmy ślub.

Dołączamy:
- oryginał świadectwa ślubu
- dokument potwierdzający stan cywilny
- listę świadków
- inne dowody.

>>> Rozwód. Jak złożyć pozew o rozwód? Jak wyglądają formalności? (KLIKNIJ!)

Następnie sąd wysyła do obu stron tzw. wezwanie do zawiązania sporu. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi i skargi powodowej sąd wydaje dekret wskazujący z jakiego tytułu będzie badał ważność małżeństwa.

ROZWÓD KOŚCIELNY: Postępowanie jak w sądzie

Kolejnym etapem jest postępowanie dowodowe - przesłuchanie świadków, wyjaśnienia małżonków, powołanie biegłych. Po dziesięciu dniach Obrońca Węzła Małżeńskiego przedstawia uwagi przedwyrokowe, w których wskazuje okoliczności przemawiające za ważnością małżeństwa. Strony mogą odpowiedzieć na te uwagi. Potem sąd wydaje wyrok.

ROZWÓD KOŚCIELNY: Ile może trwać?

Gdy Sąd Biskupi orzeknie nieważność małżeństwa sprawa trafia do trybunału drugiej instancji, który z reguły przychyla się do orzeczenia sądu pierwszej instancji. W przeciwnym wypadku strony mają prawo złożyć apelację do wyższej instancji. Teoretycznie postępowanie w pierwszej instancji powinno trwać do roku, w drugiej - do sześciu miesięcy.

ROZWÓD KOŚCIELNY: Warto wiedzieć!

- W czasie postępowania mamy prawo do do pomocy adwokatów kościelnych, których mianuje biskup.
- Najczęstsze przyczyny nieważności małżeństwa to : choroby psychiczne, niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich, wykluczenie posiadania dzieci.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!