RODZINA ZASTĘPCZA. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać status rodziny zastępczej?

Mimo najsilniejszej motywacji nie każdy może zostać rodzicem zastępczym. Aby móc ubiegać się o status rodzica zastępczego trzeba spełniać wiele warunków: kandydat na rodzica musi m.in. być zdrowy, mieć stałą pracę i obywatelstwo polskie oraz nie może być karany. Ale to nie wszystkie wymogi! Jakie warunki musi spełnić rodzina zastępcza?

Głównymi powodami, dla których ludzie decydują się na uzyskanie prawa do opieki nad maluchami, które zostały doświadczone przez los, są miłość do dzieci i chęć wynagrodzenia im doznanych krzywd, wyrządzonych przez innych dorosłych.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Polskie prawo przewiduje, że rodziną zastępczą może zostać zarówno bezdzietne małżeństwo, jak i takie z własnymi dziećmi oraz osoba samotna. Kandydat na rodzica zastępczego musi:

  • mieć polskie obywatelstwo,

  • być niekarany,

  • mieć unormowane warunki mieszkaniowe,

  • cieszyć się zdrowiem, pozwalającym mu w pełni i bez żadnych ograniczeń opiekować się dzieckiem,

  • mieć unormowaną sytuację finansową, czyli powinien mieć przynajmniej jedno stałe źródło dochodu.

Rodzicem zastępczym może zostać jedynie osoba, która nigdy nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej. Warunki te, spełniane przez zastępczego opiekuna, mają zapewnić dziecku bezpieczeństwo i godne warunki dla rozwoju i życia. W przypadku ewentualnego spokrewnienia istotna jest także różnica wieku pomiędzy wychowankiem a rodzicem zastępczym. 

Jak zostać rodziną zastępczą?

Proces ubiegania się o status rodzica zastępczego jest długi i wymaga dużo cierpliwości. Jeżeli chcesz ubiegać się o status rodzica zastępczego powinieneś zgłosić się do lokalnego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, celem przeprowadzenia rozmowy-wywiadu.

Każdy kandydat na rodzica zastępczego musi przejść:

  • badania psychologiczne,

  • rozmowy z pedagogiem

  • otrzymać dobrą ocenę w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Jeżeli przejdziesz te etapy pozytywnie, czekają cię jeszcze szkolenia z pedagogiki, prawa rodzinnego, psychologii rozwojowej oraz wychowawczej. Szkolenia te mają na celu udoskonalenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych opiekuna. Po ukończeniu tego etapu z wynikiem pozytywnym, otrzymujesz stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!