Przydomowa oczyszczalnia ścieków – kto może ją zbudować?

Nie każdy, kto by chciał, może sobie pozwolić na przydomową oczyszczalnię ścieków. Przede wszystkim nie mogą tego zrobić właściciele posesji położonych na terenach skanalizowanych. Nawet gdyby chcieli oczyszczać ścieki we własnej oczyszczalni, muszą przyłączyć dom do sieci kanalizacyjnej.

Szanse na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieskanalizowanym w dużym stopniu zależą od tego, czy okolica, w której chce się przeprowadzić taką inwestycję, ma plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli taki plan istnieje i jeśli przewidziano w nim wybudowanie sieci kanalizacyjnej na danym terenie, do czasu jej powstania mieszkańcy mogą korzystanie z indywidualnych urządzeń do uzdatniania ścieków.

Kto może zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Inwestor, który wybudował przydomową oczyszczalnię zanim w pobliżu jego działki poprowadzono sieć kanalizacyjną, nie ma obowiązku przyłączania do niej instalacji odprowadzającej ścieki z jego domu i może nadal oczyszczać je we własnym zakresie.

W przypadku braku planu zagospodarowania terenu natomiast o możliwości powstania przydomowej oczyszczalni ścieków decydują przepisy lokalne, między innymi te z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zakazują one budowy oczyszczalni na obszarach objętych ochroną, na przykład w parkach krajobrazowych lub w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenach zagrożonych przez powodzie  albo zalewanie wodami opadowymi.

>>> Budowa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków KROK PO KROKU [kliknij!]

Ten, kto buduje przydomową oczyszczalnię ścieków, nie musi się starać o pozwolenie (zwane wodnoprawnym) na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli nie jest ich więcej niż 5 m3/dobę. W oczyszczalniach obsługujących indywidualne gospodarstwa domowe tak zwykle jest.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!