Przepowiednie. Co wieściła Zofia Grochowska?

W 2009 r. zmarła najbardziej znana polska wizjonerka – Zofia Grochowska. Zofia twierdziła, że Polska jest umiłowanym krajem Jezusa. Mówimy, co wieściła Zofia Grochowska.

Od matki i żony po orędowniczkę Miłosierdzia Bożego

Zofia Grochowska skończyła 3 klasy szkoły podstawowej. Miała męża i trójkę dzieci. Z dniem wstąpienia do III Zakonu Salezjańskich Pomocników Kościoła w 1986 roku, zaczęła doświadczać objawień Jezusa. Pierwsze z nich miało miejsce podczas pielgrzymki w Łagiewnikach, przy grobie św. Faustyny. Od tej pory, Zofia Grochowska stała się orędowniczką Bożego Miłosierdzia, wędrując po świecie nauczała wiernych, jak znaleźć w życiu równowagę. Zmarła w marcu 2009 r.

Polska umiłowanym krajem Jezusa

Podczas jednego z objawień, Zofia usłyszała straszne wizję na temat przyszłości świata, ale w tym proroctwie Polska jawiła się jako kraj umiłowany przez Jezusa. W swojej książce pt. „Czas ostatniej szansy” Zofia zawarła jezusowe proroctwo o Polsce. Pisała, że „Polska jest narodem wybranym, choć wiele jest zła, ale też wiele jest dzieci Bożych. Za wytrwanie w Bogu czeka naród Polski nagroda. Wytrwajcie dzieci moje w modlitwie, aby uratować świat. W naszym kraju objawiłem się jako Bóg Miłosierny i z waszego kraju musi promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. Walczcie Mali Rycerze (…) Szatan będzie wam bardzo przeszkadzał, ale gdy powstanie takie ognisko Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, będą następne. W Polsce będzie ich najwięcej”.

Jezus w swoich objawieniach niejednokrotnie podkreślał, że wybrał Zofię ponieważ „ukształtuje ją od podstaw”. Tchnięta słowem Bożym Jezusa Zofia chciała, by po przeczytaniu jej książki ludzie przyłączali się do założonej przez nią organizacji zwanej Legionem Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Słowo „mały” zostało użyte nie przypadkowo, posiada dwojaką symbolikę: jest znakiem pokory wobec Stwórcy oraz prostoty Zofii Grochowskiej.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!