Przepowiednie. Co przepowiada współcześnie żyjący wizjoner Władysław Biernacki?

Władysław Biernacki to słynny współczesny polski wizjoner. Jego proroctwa, zwłaszcza o trzeciej wojnie światowej, budzą grozę i strach. Mówimy, co przepowiada Władysław Biernacki.

Rozmowy z Bogiem

Władysław Biernacki twierdzi, że rozmawia ze Stwórcą , a jego przepowiednie znajdują odzwierciedlenie w Starym i Nowym Testamencie. Wizjoner po raz pierwszy doznał objawienia na początku lat 90. w brzeskiej katedrze. Poznaj przepowiednie słynnego wizjonera!

Europę ogarnie rewolucja

Najbardziej znana przepowiednia Biernackiego mówi o trzeciej wojnie światowej. Wizjoner nazywa ją „piekłem” i twierdzi, że potrwa trzy i pół miesiąca. Wojnę zainicjuje rewolucja włoska, w wyniku której powstaną ruchy socjalistyczne. Socjaliści dopuszczą się morderstwa na duchowieństwie, Stolica Apostolska zostanie zrównana z ziemią a papież ucieknie do Francji. Rewolucja dotrze do Francji i Hiszpanii, jednak w tych państwach socjaliści nie będą długo u władzy.

W tym samym czasie Niemcy zaatakują Rosję. Po drodze podbiją Czechy i Słowację, dojdą do Wałbrzycha. Z drugiej strony niemieckie oddziały uderzą na Kołobrzeg, który będą okupować przez 8 dni. Dziewiątego dnia sprzymierzone wojska polsko-rosyjskie okrążą desant niemiecki a ocalałych Niemców wezmą do niewoli.

Wojna wyniszczy Polskę. Praga nigdy nie zostanie odbudowana. Działania wojenne przeniosą się na terytorium Czech. Niespodziewanie Chińczycy najadą na Rosję. Na Niemców spadnie bomba atomowa, większość narodu wyginie. Nastroje rewolucyjne obudzą się też w Polakach. Biernacki wieści, że siódmego dnia rewolucji Bóg ześle na tron mesjasza z Krakowa – zakonnika, który stanie na czele wojsk polskich i swoim przemówieniem stłumi polską rewolucję.

Polska europejskim mocarstwem

W obawie przed ekspansją Chin do wojny włączą się Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Indie i część krajów afrykańskich. Wojska polskie z pomocą bożą odeprą atak Chińczyków. Nie zniszczy ich nawet bomba atomowa wymierzona w ich stronę – specjaliści polscy dzięki urządzeniom elektrycznym zmienia tor lotu bomby, kierując ją powrotem do Chin. Tym sposobem Chińczycy poniosą śmierć od własnej broni.

Po zakończeniu wojny nastaną rządy demokracji Chrystusa. Zapanuje pokój, sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i miłość. Biernacki wieści, że Polska stanie się wielkim mocarstwem. Dobrowolnie do naszego kraju przyłącza się Rosjanie, Czesi, Słowacy, Brandenburczycy, Estończycy, Litwini, Łotysze, Białorusini, Ukraińcy, Węgrzy i Rumunii. Przywódca chiński, który przeżyje trzecią wojnę światową, uchyli czoła przed polskim władcą.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!