PIT. Ulga odsetkowa jak z niej skorzystać? Komu przysługuje?

Jak skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT 2012? Ulga odsetkowa to odliczenie od podatku pewnej sumy z odsetek zaciągniętego kredytu. Mowa o kredycie na mieszkanie, na budowę budynku mieszkalnego, zakup nowego budynku, rozbudowanie lub przebudowę budynku na cele mieszkalne. Należy jednak spełnić wiele warunków, by taka ulga doszła do skutku.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT 2012?

Po pierwsze, należy wiedzieć, że chodzi o odliczenie odsetek od pełnej kwoty kredytu. Wcześniej (w latach 2002-2007) limitem była kwota 189 000 zł, co oznacza, że od takiej kwoty kredytu można odsetki odliczyć.

Osoby korzystające z tej ulgi po raz pierwszy, rozliczając rok 2008, otrzymują ulgę z odsetek od maksymalnej kwoty 212 870 zł, po raz pierwszy w 2009 – 243 460 zł, a w 2010 od kwoty 264 810 zł.

Osoby, które skorzystały z ulgi przed zmianą przepisów, czyli z kwoty 189 000, nie mogą już przy danym kredycie podwyższyć tego limitu. W przypadku małżeństw limit kredytu dotyczy odsetek łącznie zapłaconych przez małżonków.

Musimy pamiętać, że jeżeli zaciągneliśmy kredyt na zasadach ustawy o finansowym wsparciu rodzin, nie mamy już prawa korzystać z ulgi odsetkowej, gdyż nie można połączyć tych ulg.

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi odsetkowej, to inwestycję, którą finansujemy z kredytu, trzeba zakończyć w ciągu trzech lat od uzyskania pozwolenia na budowę, licząc od końca roku, w którym to pozwolenie uzyskano. W przypadku mieszkania liczymy od daty podpisania aktu notarialnego. 

Ważne jest, że o ulgę odsetkową możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy nie korzystaliśmy z tzw. dużej ulgi budowlanej. Jeżeli nasz małżonek z takiej ulgi korzystał, również nas to dyskwalifikuje. 

Ulga odsetkowa a miejsce parkingowe

Miejsce parkingowe, według litery prawa, nie jest celem mieszkaniowym, więc odsetki od kwoty, która służyła do nabycia miejsca parkingowego, nie podlegają uldze. 

 

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!