PIT: co jeszcze można odliczyć od podatku? Rozliczenie podatkowe

Sprawdź, co jeszcze możesz odliczyć od podatku i dochodu w 2013 roku oprócz ulgi abolicyjnej, ulgi prorodzinnej oraz składki zdrowotnej. Kto może ubiegać się o ulgę internetową, ulgę od darowizny, ulgę odsetkową oraz ulgę rehabilitacyjną? PIT-y 2012: poradnik.

Ulga internetowa

W rozliczeniach za rok 2012 po raz ostatni każdy korzystający z internetu będzie mógł odliczyć ulgę internetową. Od 2014 roku ulga ta przysługiwać będzie tylko osobom, które dopiero zaczynają korzystać z internetu.

Limit dla ulgi internetowej to 760 zł. Skorzystać z niej może każdy, kto poniósł w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu oraz ma dokumenty potwierdzające ich poniesienie. Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internetowej.

>>ZOBACZ Jak skorzystać z ulgi internetowej w 2013 roku?

Ulga od darowizny

Z ulgi od darowizny korzysta każdy podatnik, który zawarł umowę darowizny, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Odliczyć możemy maksymalnie 6% dochodu wynikającego z darowizny (nawet jeśli obdarowane zostało kilka osób/miejsc), która przekazana została na określone cele pożytku publicznego, cele krwiodawstwa (130 zł za każdy litr krwi lub osocza) oraz kultu religijnego. Podatnik musi mieć potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek obdarowanego.

>>ZOBACZ Jak rozliczyć darowiznę w PIT 2012?

Ulga rehabilitacyjna

Ulga odliczana jest od dochodu osób, które są niepełnosprawne lub mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć możemy wydatki na dojazd na rehabilitację nie swoim samochodem, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych nipełnosprawnego. 

>>ZOBACZ Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i co obejmuje?

Ulga odsetkowa

Ulga dotyczy kredytów udzielonych podatnikowi po 1 stycznia 2002 roku. Podatnikowi przysługuje odliczenie wydatków na spłatę odsetek. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie pzekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.

 

 


Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!