MIESZKANIE SOCJALNE. Komu przysługuje mieszkanie socjalne? Jak dostać mieszkania socjalne?

Mieszkanie socjalne przeznaczone jest dla osób, które dostały sądowy nakaz eksmisji oraz dla osób ubogich, potrzebujących pomocy lub mieszkających w bardzo złych warunkach. Udostępnia je gmina. Komu dokładnie przysługuje mieszkanie socjalne? Jak można dostać mieszkania socjalne?

Mieszkanie socjalne wcale nie jest łatwo otrzymać nawet tym najbardziej potrzebującym - po prostu gminom brakuje lokali socjalnych.

Mieszkanie socjalne - po eksmisji

Do mieszkań socjalnych często trafiają osoby, które dostały sądowy nakaz eksmisji z mieszkania, w którym do tej pory zamieszkiwały. Wyrok o eksmisji wydaje sąd, a gmina ma obowiązek zapewnić dach nad głową takiej osobie. Sąd ma obowiązek ustalić, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Bierze przy tym pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz sytuację materialną i rodzinną.

Mieszkanie socjalne - z powodu trudnej sytuacji

Lokal socjalny służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludzi w trudnej sytuacji, są to osoby, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, nie stać ich na wynajmowanie mieszkania od osoby prywatnej.

Mieszkanie socjalne - jaki standard?

Lokal socjalny nie musi być samodzielnym mieszkaniem, może to być część lokalu albo pomieszczenia. Może mieć obniżony standard, nie musi spełniać wymogów i norm technicznych.

Mieszkania socjalne - komu przysługuje?

Mieszkanie socjalne przysługuje:

  • kobietom w ciąży
  • małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałemu
  • obłożnie chorym
  • emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
  • bezrobotnym
  • innym osobom (jeśli w uchwale rady gminy określono takie przypadki).
Tagi: fokus tv,

Redakcja 21/11/2012

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!