KWOTA WOLNA OD PODATKU. Ile wynosi? Kiedy otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku?

Ile wynosi kwota wolna od podatku? Czym różni się kwota dochodu wolna od podatku od kwoty zwalniającej od podatku? Pamiętaj, że kwota wolna od podatku nie oznacza, że jeśli twoje dochody nie przekroczyły kwoty określonej w ustawie, jesteś zwolniony ze złożenia rozliczenia rocznego PIT. Co więcej, w takim przypadku rozliczenie zeznania podatkowego jest jedynym sposobem odzyskania już zapłaconych zaliczek PIT.

Czym jest kwota wolna od podatku? 

Kwota wolna od podatku to dochód, od którego nie musimy płacić podatku. Jak jest wyliczana? To kwota, od której podatek dochodowy 18% - pomniejszony o zryczałtowaną kwotę zmniejszającą podatek (czyli aktualnie 556,02 zł) - jest mniejszy niż 0,50 zł, a więc zgodnie z zasadami zaokrąglania kwot wynosi 0 zł.

Jaki dochód jest zwolniony od podatku w rozliczeniu za 2012?

W rozliczeniu za 2012 rok kwota dochodu wolna od podatku wynosi 3091 złotych (3091 x 18% - 556,02 zł = 0,36 zł). Innymi słowy - jeśli nasz dochód nie przekroczył 3091 zł, nie musimy płacić podatku i pobrane wcześniej zaliczki zostaną nam zwrócone po złożeniu rocznego zeznania za 2012 r. Wysokość kwoty wolnej od podatku nie ulegnie zmianie w 2013 r. - a więc będzie obowiązywała również przy rozliczeniu podatku dochodowego w 2014 r.

Należy pamiętać, że 3091 zł to kwota dochodu, czyli tyle, ile zostaje po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz wszelkich ulg.

Czy kwota wolna od podatku to to samo co kwota zmniejszająca podatek?

Jak widać, kwota zmniejszająca podatek nie jest tym samym co kwota dochodu wolna od podatku (inaczej: zwalniająca od podatku). Kwotę zmniejszającą podatek odliczają wszystkie osoby rozliczające się według skali podatkowej, które osiągnęły dochód do 85 528 zł, czyli mieszczą się w pierwszym progu podatkowym 18% (podatek oblicza się wtedy następująco: podstawa opodatkowania x 18% minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556,02 zł). Osoby o dochodzie rocznym przekraczającym tę kwotę zapłacą podatek 32%, ale nie od całości, według schematu: 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, każde z nich może odliczyć kwotę zmniejszającą podatek, nawet jeśli jedno z nich miało zerowy przychód.

Czy trzeba składać zeznanie PIT, jeśli moje dochody nie przekroczyły 3091 zł?

Sytuacja, w której dochody z 2012 r. nie przekraczają 3091 złotych, nie zwalnia podatnika ze złożenia rozliczenia podatkowego, gdyż jest to obowiązkiem każdego, kto uzyskał jakiekolwiek opodatkowane przychody. Poza tym zaliczki na PIT zostały pobrane już podczas roku podatkowego, zatem złożenie rozliczenia podatkowego jest jedynym sposobem otrzymania ich zwrotu, jest więc w pełni opłacalne dla obu stron.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!