Komu przysługuje zwrot VAT za MATERIAŁY BUDOWLANE? Ile pieniędzy można odzyskać?

Możesz odzyskać ponad 34 tys. zł wydanych na budowę własnego domu i niemal 15 tys. zł przeznaczonych na jego remont. O zwrot może wystąpić każdy, bez względu na to, czy płaci jakieś podatki, czy nie.

Kto dostanie zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot VAT za materiały budowlane należy się osobom fizycznym, które po 30 kwietnia 2004 r. poniosły wydatki na:

  • budowę budynku mieszkalnego;
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne;
  • przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Ile może wynieść zwrot VAT?

Przepisy nie przewidują żadnego dolnego limitu wydatków. Ustalono za to dwa górne limity zwrotu:

  • niższy limit dotyczy wydatków ponoszonych na inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę (remont). Oblicza się go według wzoru: 30 x cena 1 m² powierzchni mieszkalnej ogłoszona przez GUS ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot VAT x 0,12295 (lub 0,12195, jeśli pierwszy wniosek o zwrot VAT składasz po 31 grudnia 2010 r.). Dla wniosków złożonych w I kwartale 2012 r. limit wynosi 14 709,74 zł (lub 14 590,01 zł);
  • wyższy limit jest przewidziany dla tych inwestycji, które wymagają pozwolenia (budowa, nadbudowa, przebudowa). Oblicza się go według wzoru: 70 x cena 1 m² powierzchni mieszkalnej ogłoszona przez GUS ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot VAT x 0,12295 (lub 0,12195, jeśli pierwszy wniosek o zwrot VAT składasz po 31 grudnia 2010 r.). Dla wniosków złożonych w I kwartale 2012 r. limit wynosi 34 322,72 zł (lub 34 043,56 zł).

Po pięciu latach masz nowy limit

Limity zwrotu VAT dotyczą okresów pięcioletnich liczonych zawsze od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Jeżeli pierwszy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane został złożony na przykład 1 grudnia 2006 r., to złożenie kolejnego wniosku po 1 grudnia 2011 r. oznacza rozpoczęcie nowego pięcioletniego okresu z nowym pełnym limitem zwrotu.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 05/01/2012

Zobacz też

Lokaty, akcje czy konta emerytalne, czyli jak oszczędzać na emeryturę? Lokaty, akcje czy konta emerytalne, czyli jak oszczędzać na emeryturę? 30-letniemu małżeństwu godne życie na emeryturze zapewni odkładanie 10% dochodów. 40-latkowie muszą oszczędzać sumę dwa razy większą, a osoby w wieku 50 lat – aż połowę swojej pensji. Dlaczego współczesny człowiek to morderca wróbli? Dlaczego współczesny człowiek to morderca wróbli? Wyraźny brak wróbli zauważają ornitolodzy z całej Europy. - Kryzys widać wszędzie – mówi ornitolog z PAN, prof. Maciej Luniak. W Warszawie w ciągu 30 lat ubyło aż 40 %  tych szaro brązowych ptaków. I choć wciąż można je spotkać na osiedlach, to niemal całkiem znikły z parków i działek. Dlaczego tak się dzieje, co stało się ze stadami wróbli? Czy po kolejnym drinku kobieta wydaje się ładniejsza? Czy po kolejnym drinku kobieta wydaje się ładniejsza? Drink może podziałać rozweselająco, sprawić, że u mężczyzn narasta chęć zaciągnięcia do łóżka napotkanej na imprezie kobiety. Według brytyjskich naukowców wcale nie oznacza to, że panowie nagle tracą po alkoholu ostrość widzenia i wszystkie panie jawią się im jako przepiękne boginie! Jak malować farbami akwarelowymi? Jak malować farbami akwarelowymi? Malowanie akwarelami jest dość trudne, szczególnie dla artystów, którzy dopiero zaczynają przygodę z farbami. Ta trudność wynika z faktu, że do końca nie wiadomo jaki będzie efekt. Plama farby nie zawsze rozlewa się tak jak tego chce malarz, a powstałe dzieło często jest po prostu przypadkiem. Omówimy podstawowe metody, takie jak malowanie na mokrym papierze, czy zdejmowanie farby.

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!