Komu przysługuje zwrot VAT za MATERIAŁY BUDOWLANE? Ile pieniędzy można odzyskać?

Możesz odzyskać ponad 34 tys. zł wydanych na budowę własnego domu i niemal 15 tys. zł przeznaczonych na jego remont. O zwrot może wystąpić każdy, bez względu na to, czy płaci jakieś podatki, czy nie.

Kto dostanie zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot VAT za materiały budowlane należy się osobom fizycznym, które po 30 kwietnia 2004 r. poniosły wydatki na:

  • budowę budynku mieszkalnego;
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne;
  • przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Ile może wynieść zwrot VAT?

Przepisy nie przewidują żadnego dolnego limitu wydatków. Ustalono za to dwa górne limity zwrotu:

  • niższy limit dotyczy wydatków ponoszonych na inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę (remont). Oblicza się go według wzoru: 30 x cena 1 m² powierzchni mieszkalnej ogłoszona przez GUS ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot VAT x 0,12295 (lub 0,12195, jeśli pierwszy wniosek o zwrot VAT składasz po 31 grudnia 2010 r.). Dla wniosków złożonych w I kwartale 2012 r. limit wynosi 14 709,74 zł (lub 14 590,01 zł);
  • wyższy limit jest przewidziany dla tych inwestycji, które wymagają pozwolenia (budowa, nadbudowa, przebudowa). Oblicza się go według wzoru: 70 x cena 1 m² powierzchni mieszkalnej ogłoszona przez GUS ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot VAT x 0,12295 (lub 0,12195, jeśli pierwszy wniosek o zwrot VAT składasz po 31 grudnia 2010 r.). Dla wniosków złożonych w I kwartale 2012 r. limit wynosi 34 322,72 zł (lub 34 043,56 zł).

Po pięciu latach masz nowy limit

Limity zwrotu VAT dotyczą okresów pięcioletnich liczonych zawsze od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Jeżeli pierwszy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane został złożony na przykład 1 grudnia 2006 r., to złożenie kolejnego wniosku po 1 grudnia 2011 r. oznacza rozpoczęcie nowego pięcioletniego okresu z nowym pełnym limitem zwrotu.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!