Kogo można pochować na terenie prywatnym? Czy urnę z prochami można przechowywać w domu?

Chciałbyś zatrzymać w domu urnę z prochami ukochanej osoby? Albo rozsypać je na wspólnie uprawianej działce? Gdzie można wykopać grób? Wyjaśniamy, jakie rodzaje pochówku dopuszcza polskie prawo.

Zgodnie z art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.) zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach albo przez zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach.

Katakumby to pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok, a kolumbarium to budowla z niszami przeznaczonymi do składania urn.

Groby ziemne, murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą się znajdować tylko na cmentarzach.

Cmentarz - tylko komunalny albo wyznaniowy?

Prawo zakładania cmentarzy mają jedynie gminy (cmentarze komunalne) i władze kościelne (cmentarze wyznaniowe) i to na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie ma zatem możliwości założenia prywatnego cmentarza na własnej posiadłości ani przechowywania urny ze szczątkami w domu.

Jedynie minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić wyjątki od powyższych zasad.

Kiedy możliwy jest pochówek na morzu?

Pochówek przez zatopienie w morzu zgodnie ze zwyczajami morskimi jest możliwy w razie śmierci na okręcie będącym na pełnym morzu i tylko wtedy, gdy okręt nie może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu objętego programem podróży. W przeciwnym razie zwłoki należy przewieźć na ląd i tam pochować. O wyjątku od tego przepisu może zdecydować jedynie kapitan okrętu wojennego lub używanego dla celów wojskowych.

Kto narusza przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych podlega karze aresztu lub grzywny.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!