Kiedy samotnej matce przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny należy do świadczeń przysługujących każdej matce wychowującej dziecko, jeśli jej dochód nie przekracza minimum dochodowego. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek

W przypadku zasiłków rodzinnych jedynym warunkiem otrzymania jest dochód, który na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 504 zł miesięcznie bądź 583 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. Matka, której dochód nie przekracza minimum dochodowego, ma prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby otrzymać zasiłek?

Podstawowymi dokumentami do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego są m.in.:

  • zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny z urzędu skarbowego,
  • akty urodzenia dzieci,
  • zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego,
  • wyroki sądu zasądzające alimenty czy orzekające rozwód,
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Wiek dziecka jest jedynym kryterium co do wysokości zasiłku rodzinnego. Nie ma tu znaczenia pora roku ani to, czy jest to okres wakacji, czy okres nauki w szkole.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka: na dziecko do 5. roku 68 zł miesięcznie; powyżej 5. roku do ukończenia przez nie 18 lat - 91 zł miesięcznie. Na dziecko powyżej 18. roku życia - 98 zł miesięcznie (pod warunkiem nauki i nie dłużej niż do 21. roku życia, albo do 24. roku życia dla niepełnosprawnego dziecka). Jeżeli matka otrzyma zasiłek rodzinny, dopiero wtedy w zależności od sytuacji przysługują jej dodatki do zasiłku rodzinnego.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 12/09/2011

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!