Jakie DOKUMENTY musi mieć DZIECKO w podróży zagranicznej? Kiedy potrzebny jest PASZPORT, a kiedy wystarczy DOWÓD OSOBISTY?

Dzieci, które przed 26 czerwca 2012 r. przekraczały granicę na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, teraz muszą posiadać własny dokument podróży. Wpisy te straciły ważność. Rodzaj wymaganego dokumentu zależy od kierunku podróży. Mówimy, kiedy podczas wyjazdu za granicę z dzieckiem niezbędny jest paszport, a kiedy wystarczy dowód osobisty. Wyjaśniamy też, co trzeba dołączyć do wniosku o dowód i o paszport dla dziecka, ile wynoszą opłaty i jak długo są ważne oba dokumenty.

Kiedy wystarczy dowód osobisty, gdy wyjeżdżasz za granicę z dzieckiem?

Musimy mieć przy sobie dowód osobisty dziecka (ale może to być również paszport), gdy wybieramy się na urlop do któregoś z krajów Unii Europejskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli dziecko nie ma 13 lat, przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice, a jeżeli jest starsze – wystarczy jedno z nich. Do wniosku o dowód dla dziecka trzeba dołączyć:

  • dwie aktualne fotografie (ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem);
  • odpis skrócony aktu urodzenia (chyba że został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym ubiegamy się o wydanie dowodu osobistego).

Wydanie dowodu osobistego nic nie kosztuje.

Jak długo jest ważny dowód osobisty dziecka?

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Kiedy dziecko musi mieć paszport?

W razie podróży do państwa nienależącego do Unii Europejskiej musimy wyrobić dziecku paszport. Trzeba się w tym celu udać do terenowego punktu paszportowego przy urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy.

Wniosek o wydanie paszportu dziecku składają oboje rodzice (lub jeden z nich, jeśli ma pisemną zgodę drugiego poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza). Do wniosku o paszport dla dziecka trzeba dołączyć:

  • jedną kolorową fotografię (pokazującą twarz dziecka w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (ostatnie wymagania nie dotyczą dzieci do 5 roku życia);
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej;
  • dokument uprawniający do ulgi paszportowej (legitymację szkolną).

Opłata wynosi 30 zł za paszport dla dziecka do 13 lat, a 70 zł – gdy dziecko jest starsze i jest uczniem.

Jak długo jest ważny paszport dla dziecka?

Jeśli dziecko nie ma 5 lat, dostanie paszport ważny 12 miesięcy. A jeżeli ma więcej niż 5 lat, ale mniej niż 13 – paszport będzie ważny 5 lat. Dzieci starsze, tak jak dorośli, dostaną paszporty na 10 lat.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!