Jak zostać HONOROWYM DAWCĄ KRWI?

Krew jest potrzebna codziennie – nie tylko ofiarom wypadków, ale także poważnie chorym pacjentom. Oddawanie krwi jest niezbędną pomocą, dlatego sprawdź, jak zostać honorowym dawcą!

Oddając krew, zostajesz honorowym dawcą krwi. Krew oddawana jest w punktach krwiodawstwa (punkt krwiodawstwa może byś stacjonarny lub mobilny – w specjalnych autobusach). Oddawanie krwi jest honorowe, czyli bezpłatne. Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut – jednorazowo pobiera się 450 ml krwi (kobiety nie częściej niż co 12 tygodni, a mężczyźni co 8).

Kto może oddać krew?

Aby zostać dawcą krwi, należy spełniać określone kryteria, dlatego zanim na to się zdecydujesz, musisz zapoznać się z wymaganiami. Krew może oddać każda zdrowa osoba pomiędzy 18. a 65. rokiem życia (ważąca co najmniej 50 kg), która po wypełnieniu formularza i przeprowadzonych badaniach zostanie zakwalifikowana jako dawca. Są przypadki, kiedy potencjalny dawca może zostać odrzucony. Wyróżnia się dyskwalifikację czasową (np. 6 miesięcy od momentu wykonania zabiegu operacyjnego) i stałą (np. choroby układu krążenia, choroby krwi).

Tytuły: Honorowy Dawca Krwi i Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Osoba, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi), otrzymuje tytuł Honorowy Dawca Krwi. Dawca po oddaniu honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów krwi (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi otrzymuje tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz, nadawana przez ministra zdrowia odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Prawa i przywileje honorowych dawców krwi

Honorowemu dawcy krwi przysługuje:

• tytuł i legitymacja „Honorowy Dawca Krwi”,
• ekwiwalent w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych,
• zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
• zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i z powrotem,
• zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje krew,
• otrzymanie wyników badań krwi.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!