Jak zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania?

Wysokość podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, domu czy działki zależy od daty ich kupna lub wybudowania. Omawiamy tu zasady ustalania tego podatku dla nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 r. Sprawdź, kiedy przysługuje ulga w PIT od ich sprzedaży.

Kiedy nie zapłacisz podatku od sprzedaży mieszkania

Po pięciu latach – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kupiłeś mieszkanie lub wybudowałeś dom – już nie zapłacisz podatku dochodowego od ich sprzedaży. Dotyczy to też działek. Chodzi o sprzedaż prywatną, prowadzoną poza działalnością gospodarczą.

Jak obliczyć podatek

Podatek wynosi 19% dochodu. Dochód obliczamy, odejmując od przychodu (ceny uzyskanej ze sprzedaży) koszty nabycia i ewentualnego remontu (jeśli mieszkanie kupiliśmy) albo koszty remontu i wartość zapłaconego podatku spadkowego (jeżeli mieszkanie odziedziczyliśmy).

Kiedy przysługuje ulga od sprzedaży mieszkania

Dochód uzyskany ze sprzedaży jest objęty zwolnieniem z podatku wtedy, gdy pieniądze ze sprzedaży wyda się na tak zwany własny cel mieszkaniowy. Chodzi o kupno innego mieszkania albo domu jednorodzinnego, kupno gruntu pod budowę domu, budowę lub rozbudowę domu, remont mieszkania albo domu, adaptację budynku bądź lokalu niemieszkalnego na mieszkalne i wreszcie spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed dniem sprzedaży. Warunkiem zwolnienia jest, aby wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały poniesione nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku, w którym sprzedaliśmy mieszkanie czy inną nieruchomość. Nowa nieruchomość może być położona w każdym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.

Obliczenie ulgi i należnego podatku jest dość skomplikowane. Zwolniona od podatku jest ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi całego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości.

Ze zwolnienia możemy skorzystać również wtedy, gdy dopiero planujemy kupić inne, nowe mieszkanie (albo wydać uzyskane środki na inny cel mieszkaniowy). Jeśli w ciągu dwóch lat nie wydamy pieniędzy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe albo w wysokości mniejszej od zadeklarowanej, trzeba będzie złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Ulga dotyczy również zamiany mieszkań (i innych nieruchomości). Z podatku zwalnia się wartość mieszkania, budynku lub gruntu pod budowę domu otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany.

Termin zapłaty i formularz PIT

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym sprzedano nieruchomość, podatnik składa oddzielne zeznanie podatkowe (PIT-39). Wykazuje w nim dochody uzyskane w danym roku z odpłatnego zbycia nieruchomości i dochody zwolnione od podatku (obliczone w opisany wyżej sposób). Oblicza również należny podatek od dochodu, który nie jest objęty zwolnieniem. Zeznanie trzeba złożyć do 30 kwietnia. W tym samym terminie trzeba zapłacić podatek.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!