Jak założyć WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ? Jakie prawa i obowiązki członków wspólnoty?

Członkiem wspólnoty mieszkaniowej jest każdy właściciel lokalu w danej nieruchomości. Powstaje ona z mocy prawa, a jej zadaniem jest przede wszystkim troska o odpowiedni stan wspólnego mienia, a więc administrowanie budynkiem.

O powstaniu wspólnoty nie decydują mieszkańcy np. na zebraniu lokatorów. Tworzy się ona rutynowo w każdym budynku, w którym wszystkie lokale, będące częścią nieruchomości, mają wyodrębnione prawo własności, czyli po prostu zostały sprzedane. Ich właściciele automatycznie stają się członkami wspólnoty mieszkaniowej. Mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i gmina, przedsiębiorstwo czy skarb państwa. Warto wiedzieć, że jeśli chociaż jeden z lokali funkcjonuje na zasadzie prawa spółdzielczego, to wspólnota mieszkaniowa nie może powstać.

Wspólnota mieszkaniowa - krok po kroku

Jednoosobowa wspólnota mieszkaniowa powstaje już w momencie, kiedy deweloper albo spółdzielnia mieszkaniowa podpisuje, sporządzoną aktem notarialnym, umowę przeniesienia własności lokalu z pierwszym klientem. Każdy następny klient, kupujący lokal w tej samej nieruchomości, staje się kolejnym członkiem wspólnoty. W przypadku tzw. dużej wspólnoty (więcej niż 7 lokali) konieczne jest wybranie zarządu (jedno lub wieloosobowego), który będzie w imieniu właścicieli podejmował decyzje i administrował nieruchomością. Dokonuje się tego podczas pierwszego zebrania wspólnoty, na którym także uchwala się statut (inaczej regulamin) oraz ustala się wysokości opłat, które pokryją koszty funkcjonowania zarządu. Następnie należy zawrzeć wszystkie umowy, dotyczące przejęcia nieruchomości. Wspólnota powinna posiadać własny rachunek bankowy, NIP oraz numer statystyczny REGON. Musi też zatroszczyć się o umowy z dostarczycielami między innymi wody, gazu czy prądu.

Statut wspólnoty

Określa prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej. Każda wspólnota mieszkaniowa uchwala własny statut. Powinien on opierać się o ustawę o własności lokali, a także o własne wpisy, które mają usprawnić jej działanie. Warto też opracować wewnętrzny regulamin, który będzie regulował zasady porządku domowego. Żeby przygotować odpowiedni statut trzeba posiadać wiedzę prawniczą, dlatego przy jego tworzeniu lepiej skorzystać z porady eksperta. Gotowe wzory regulaminu i statutów można też ściągnąć z internetu.

Jak wybrać zarząd

W jego składzie może znaleźć się każdy z członków wspólnoty, ale także osoby spoza niej. Jeśli nikt z właścicieli lokali nie zdecyduje się, żeby zasiąść w zarządzie, to można to zlecić osobie fizycznej lub firmie spoza swojego grona. Dobry zarządca nie może być laikiem. Powinien posiadać wiedzę z wielu dziedzin, między innymi prawa, budownictwa, księgowości czy finansów. Dlatego sporo wspólnot decyduje się powierzenie zarządzania budynkiem fachowcowi, czyli licencjonowanemu zarządcy. Należy jednak pamiętać, że wtedy rośnie liczb poniesionych kosztów. Zarządcę który nieprawidłowo administruje powierzoną mu nieruchomość można zmienić. Mogą to zrobić właściciele lokali posiadający przynajmniej 10 proc. udziałów w nieruchomości, składając wniosek o zwołanie zebrania nadzwyczajnego całej wspólnoty mieszkaniowej. We wniosku musi znaleźć porządek obrad, uwzględniający odwołanie obecnego zarządcy. 

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!