Jak wyrobić paszport? Gdzie można wyrobić paszport? Wniosek o paszport gdzie złożyć?

Przed wyjazdem za granicę warto zaopatrzyć się w paszport. Jego wyrobienie jest dość czasochłonne, ale ważne, jeśli chcemy opuścić strefę Schengen. Jak to zrobić? Czego będziemy potrzebować? Jak wyrobić paszport? Gdzie można wyrobić paszport?

Paszport to dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo, który umożliwia nam przekraczanie granic krajów. Wydawany jest na 10 lat (5 lat w przypadku dzieci od 5 do 13 roku życia). Aby go otrzymać musimy udać się do odpowiedniego biura paszportowego (mieszą się w stolicach województw i miastach, które nimi były za czasów starego podziału administracyjnego) lub w przypadku przebywania za granicą, do konsulatu.

Co trzeba złożyć w biurze, aby otrzymać paszport?

Najważniejszym dokumentem, który należy wypełnić jest wniosek o wydanie paszportu (trzeba w nim podać podstawowe dane takie jak np. imię, nazwisko, pesel, adres). Do tego dokumentu załączmy:

- dwie jednakowe, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (twarz przodem do obiektywu, bez uśmiechu)

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej ( normalnie 140 zł, 70 zł dla studentów, emerytów, rencistów i kombatantów, 280 zł dla tych, którzy zgubili lub zniszczyli dokument)

oraz

- skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia w przypadku, gdy nie przedstawimy innego dowodu tożsamości

- skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli zawarliśmy związek małżeński za granicą

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, gdy wyrabiamy paszport dla dziecka

Dodatkowo w paszporcie zostaną umieszczone pobrane od nas w biurze paszportowym odciski palców, dlatego dokumenty musimy składać osobiście.

Jak długo trzeba czekać na paszport?

Biuro paszportowe ma 30 dni na wydanie nowego dokumentu. Przy składaniu wniosku zazwyczaj informuje się zainteresowanego o prawdopodobnej dacie wyrobienia paszportu. W wyjątkowych przypadkach można wnioskować o przyspieszenie terminu wydania dokumentu, ale decyzja zależeć będzie wyłącznie od danego urzędu. Gotowy paszport należy odebrać osobiście.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!