Jak wyrobić PASZPORT BIOMETRYCZNY? Jakie ZDJĘCIE jest potrzebne do takiego paszportu?

Od 2009 roku w Polsce wydawane są paszporty biometryczne, które są obowiązkowe we wszystkich krajach UE. Owe dane biometryczne w nowych paszportach to odciski palców i specjalny wizerunek twarzy. Z takim zabezpieczeniem dokumentu podobno nie można sfałszować. SPRAWDŹ, jak powinno być zrobione zdjęcie do paszportu biometrycznego, jak pobierane są linie papilarne, co trzeba mieć ze sobą przy składanie wniosku o wydanie paszportu i ILE to kosztuje.

Paszporty są wydawane nadal na 10 lat, z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia. Dzieciom do lat 5 paszporty biometryczne wydawane są tylko z 12-miesięcznym terminem ważności. Dzieci w tym wieku bardzo się zmieniają, dlatego zdjęcie ich twarzy musi być uaktualniane co rok. Za każdym razem przy składaniu wniosku dziecko musi być przy tym obecne. W przypadku dzieci do 5. roku życia nie ma przymusu wyrabiania paszportu biometrycznego i można go zastąpić paszportem tymczasowym, ale i on jest wydawany wyłącznie na rok.

Dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat paszport wydawany jest z 5-letnim terminem ważności. Wyrobienie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat, kosztuje 60 zł, za paszport tymczasowy zapłacimy 30 zł.

Paszport biometryczny - ZDJĘCIE i LINIE PAPILARNE

Dwa znaki biometryczne to umieszczane elektronicznie wspomniane: wizerunek twarzy i odciski papilarne.

Zdjęcie do paszportu biometrycznego musi mieć specjalne wymiary - szerokość 35 mm i wysokość 45 mm. Do lamusa przeszły zdjęcia paszportowe z odsłoniętym lewym uchem, lekko z profilu. Obecnie, zgodnie w wymogami biometrii obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę i górną część szyi, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36 mm. Przy bujnych włosach należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31 mm. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30 mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11. roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15 mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia. Dla fotografów została sporządzona przez MSWiA obszerna, 8-stronicowa instrukcja, jak dokładnie wykonać zdjęcie do paszportu biometrycznego.

Linie papilarne są pobierane przy składaniu wniosku paszportowego. Polega to na przyłożeniu palców do specjalnego czytnika. W paszporcie linie papilarne są zakodowane i nie są widoczne w dokumencie.

Wniosek o wydanie paszportu

Ubiegając się o paszport będziemy musieli mieć:

  • wypełniony wniosek
  • jedno kolorowe zdjęcie spełniające wymogi biometrii
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej
  • do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi (np. legitymacja szkolna lub studencka) lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.

Wyrobienie paszportu biometrycznego ważnego 10 lat kosztuje 140 zł.

Połowę tej kwoty zapłacą emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, kombatanci i młodzież szkolna i studenci. Za paszport nic nie zapłacą m.in. osoby po 70. roku życia, osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, które muszą wyjechać na leczenie.

Potrójnie, czyli 420 zł, zapłacą osoby, które poprzednio posiadany paszport utraciły lub zniszczyły.

Na paszport biometryczny czeka się do 30 dni.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!