Jak wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej?

Jeśli budujesz dom jednorodzinny, musisz przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Bez zapewnienia zakładu energetycznego o możliwości przyłączenia nie uzyskasz decyzji o warunkach zabudowy ani pozwolenia na budowę. Co należy wpisać we wniosku o przyłączenie domu do sieci energetycznej?

Starania o prąd zacznij od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Pobierz ze strony internetowej rejonowego zakładu zarządzającego siecią dystrybucyjną formularz wniosku dla grupy V lub VI, czyli dla osób ubiegających się o docelowe lub tymczasowe przyłączenie o mocy do 40 kW. W niektórych zakładach wypełnia się wspólny wniosek (zaznacza się w nim dwie opcje: docelową i dla placu budowy), w innych dwa osobne.

We wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej trzeba podać:

  • moc przyłączeniową (ustala się ją na podstawie bilansu mocy dla instalacji elektrycznej w budowanym domu, najlepiej z pomocą elektryka. W domach jednorodzinnych to najczęściej 15-20 kW w układzie trójfazowym);
  • przewidywane roczne zużycie energii (nie zawsze trzeba je podawać). Można je policzyć, mnożąc moc przyłączeniową przez liczbę dni w roku i średni czas użytkowania urządzeń elektrycznych w domu (w domu z kuchnią elektryczną i ogrzewanym innym rodzajem energii wyniesie około 5000 kWh);
  • rodzaj przyłącza (napowietrzne czy kablowe);
  • wymagany układ pomiarowy (jedno- czy trójfazowy, jedno- czy dwustrefowy);
  • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii.

Do wniosku dołącza się:

  • dokument poświadczający prawo do nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny);
  • plan zabudowy na mapie zasadniczej z zaznaczoną działką, budynkiem oraz wstępną lokalizacją elementów przyłącza (złącza kablowego i szafki pomiarowej dla przyłączy kablowych, haka na budynku dla przyłączy napowietrznych). Jeśli nie zaznaczymy lokalizacji, narzuci ją zakład sieciowy.

Uwaga! Wniosek składa się w rejonowym biurze obsługi klienta (BOK). Warunki przyłączenia do sieci energetycznej powinny być wydane w ciągu 30 dni. Dołącza się do nich projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 02/04/2012

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!