Jak wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej?

Jeśli budujesz dom jednorodzinny, musisz przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Bez zapewnienia zakładu energetycznego o możliwości przyłączenia nie uzyskasz decyzji o warunkach zabudowy ani pozwolenia na budowę. Co należy wpisać we wniosku o przyłączenie domu do sieci energetycznej?

Starania o prąd zacznij od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Pobierz ze strony internetowej rejonowego zakładu zarządzającego siecią dystrybucyjną formularz wniosku dla grupy V lub VI, czyli dla osób ubiegających się o docelowe lub tymczasowe przyłączenie o mocy do 40 kW. W niektórych zakładach wypełnia się wspólny wniosek (zaznacza się w nim dwie opcje: docelową i dla placu budowy), w innych dwa osobne.

We wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej trzeba podać:

  • moc przyłączeniową (ustala się ją na podstawie bilansu mocy dla instalacji elektrycznej w budowanym domu, najlepiej z pomocą elektryka. W domach jednorodzinnych to najczęściej 15-20 kW w układzie trójfazowym);
  • przewidywane roczne zużycie energii (nie zawsze trzeba je podawać). Można je policzyć, mnożąc moc przyłączeniową przez liczbę dni w roku i średni czas użytkowania urządzeń elektrycznych w domu (w domu z kuchnią elektryczną i ogrzewanym innym rodzajem energii wyniesie około 5000 kWh);
  • rodzaj przyłącza (napowietrzne czy kablowe);
  • wymagany układ pomiarowy (jedno- czy trójfazowy, jedno- czy dwustrefowy);
  • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii.

Do wniosku dołącza się:

  • dokument poświadczający prawo do nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny);
  • plan zabudowy na mapie zasadniczej z zaznaczoną działką, budynkiem oraz wstępną lokalizacją elementów przyłącza (złącza kablowego i szafki pomiarowej dla przyłączy kablowych, haka na budynku dla przyłączy napowietrznych). Jeśli nie zaznaczymy lokalizacji, narzuci ją zakład sieciowy.

Uwaga! Wniosek składa się w rejonowym biurze obsługi klienta (BOK). Warunki przyłączenia do sieci energetycznej powinny być wydane w ciągu 30 dni. Dołącza się do nich projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Zobacz też

TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XIV Umiarkowanie? TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XIV Umiarkowanie? Arkana Wielkie: karta XIV Umiarkowanie oznacza, że powinieneś pogodzić się z przemianami. Lewa ręka musi współpracować z prawą, strona prawa musi uzupełniać lewą, ponieważ dopiero taka sytuacja gwarantuje pełne zrozumienie. Dzięki tej karcie znajdziesz w sobie umiar, który umożliwi ci odnalezienie swego miejsca w świecie. Zobacz, co symbolizuje i jaka wróżbę niesie XIV karta tarota Umiarkowanie TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XV Diabeł? TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XV Diabeł? Arkana Wielkie: karta XV Diabeł przedstawia człowieka działającego w planie materialnym bez oparcia duchowego. Człowiek, który nie rozwija swej duchowości, ulega pokusie przekraczania granicy moralności i podążania za swymi instynktem. Zobacz, co symbolizuje i jaką wróżbę niesie XV karta tarota Diabeł. TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XVI Wieża? TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XVI Wieża? Arkana Wielkie: karta XVI Wieża mówi, że nigdy nie możesz być zbyt pewien i spocząć na laurach. W życiu natrafisz na wiele wież. Może to być sytuacja, kiedy gromadzisz zapasy nie troszcząc się o głodujących, gdy rościsz sobie prawa, odmawiając ich innym, gdy odmawiasz innym podstawowych dóbr, zatrzymując je tylko dla siebie. Zobacz, co symbolizuje i jaką wróżbę niesie XVI karta tarota Wieża. TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XVII Gwiazda? TAROT. ARKANA WIELKIE. Co oznacza karta XVII Gwiazda? Arkana Wielkie: karta XVII Gwiazda przedstawia światło niebiańskie, które przekazuje człowiekowi wizję jutrzenki pokoju, nadziei i piękna, podtrzymując go w jego mozolnej pracy, przynosząc pomoc w chwilach upadku ducha i prowadząc poprzez zmienne koleje losu ku harmonii kosmicznej. Zobacz, co symbolizuje i jaką wróżbę niesie XVII karta tarota Gwiazda

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!