Jak udowodnić swoje zarobki potrzebne do wyliczenia emerytury?

Czy wiesz, że to na tobie spoczywa obowiązek udowodnienia swoich zarobków osiąganych przed przejściem na emeryturę? Druk Rp-7 i legitymacja ubezpieczeniowa to podstawowe dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia, które ZUS uwzględni przy wyliczaniu emerytury. Jak jeszcze można udowodnić swoje zarobki ZUS-owi?

Do wyliczenia emerytury potrzebne są informacje o zarobkach z 10 kolejnych lat wybranych przez ciebie z okresu 1980-1998 lub z 20 najlepszych lat pracy przed 1998 r. (własne zarobki z wybranego roku porównujesz ze średnim wynagrodzeniem z tego roku). ZUS uzna tylko te dokumenty, w których będą wpisane konkretne kwoty zarobków. Nie uzna dokumentu, w którym będzie podana tylko grupa zaszeregowania lub zapis o przyznaniu premii czy nagrody.

Jakie dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia uzna ZUS?

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość twojego wynagrodzenia jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku Rp-7. Pracodawca lub jego następca prawny wypełnia ten formularz na podstawie zachowanej dokumentacji płacowej.

Jako dowód świadczący o twoich zarobkach możesz również przedstawić ZUS legitymację ubezpieczeniową.

Legitymacja ubezpieczeniowa musi mieć wpisane:

  • okresy zatrudnienia,
  • wysokość zarobków, w tym datę rozpoczęcia i zakończenia  pracy,
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • kwotę wynagrodzenia oraz rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte,
  • podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika i jego pieczątkę służbową.

Jednak brak takiej imiennej pieczątki (nie była wymagana w legitymacjach starego typu) nie przeszkadza w uznaniu przez ZUS za dowód wpisów o wysokości zarobków pod warunkiem, że legitymacja nie budzi zastrzeżeń co do jej autentyczności. 

Uwaga! Legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca powyższe informacje jest samoistnym dowodem, pracodawca nie powinien więc wystawiać odrębnego zaświadczenia o zarobkach na jej podstawie.

Jak inaczej możesz udowodnić swoje zarobki ZUS-owi?

Jeśli masz odpis notarialny lub poświadczoną przez notariusza kserokopię legitymacji, będzie ona traktowana przez ZUS jak oryginał i dopuszczona jako dowód przy wyliczeniu emerytury.

ZUS powinien też uznać twoje świadectwa pracy - ale tylko wtedy, gdy jest w nich informacja o zmieniających się zarobkach, a nie tylko wysokość wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku - a także zaświadczenie lub odpis o wysokości zarobków wystawione i poświadczone przez placówkę przechowującą dokumenty po nieistniejącym zakładzie pracy.

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą lub gdy pracowałeś w firmie zatrudniającej do 20 osób, a twój pracodawca opłacał składki, wystarczy podać NKP (numer konta płatnika) - ZUS ma twoje dokumenty.

Pamiętaj! Swoich zarobków nie możesz udowodnić zeznaniami świadków!

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!