Jak sporządzić testament? Jak napisać ważny testament?

Tylko testament właściwie przygotowany będzie miał swoją prawną moc. Dlatego warto sporządzić go według konkretnych zasad. Zobacz, jak spisać ważny testament.

Jest kilka sposobów na właściwe sporządzenie testamentu. Można to zrobić w domu, u notariusza lub przed urzędnikiem. Decyzja, którą formę wybrać zależy od nas.

Jak spisać testament w domu?

Jest to najprostsza forma spisania testamentu. Dokument musi być opatrzony datą i podpisem osoby sporządzającej testament, inaczej będzie nieważny. Ale taki testament można podważyć, gdy zostanie spisany pod przymusem lub w stanie niepoczytalności. Dokument będzie nieważny jeśli będzie w formie wydruku.

Testament u notariusza czy w urzędzie?

Trudniej podważyć testament sporządzony w formie aktu notarialnego u notariusza. W takiej sytuacji łatwiej odeprzeć zarzuty podpisania testamentu pod przymusem. Sporządzony u notariusza testament jest bardzo trudny do obalenia. 

Jest jeszcze trzeci sposób sporządzenia testamentu - można złożyć ustne oświadczenie przed urzędnikiem: wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, sekretarzem gminy czy kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Wówczas osobie spisującej testament powinno towarzyszyć dwóch świadków. W treści testamentu można dokładnie napisać, co komu przekazujemy. Ale jeśli nie chcemy, by prawo do naszego majątku pozbawić któreś z dzieci, to należy je w testamencie wydziedziczyć.

W przeciwnym razie, wszystkie dzieci będą miały prawo do tzw. zachowku. Należy im się on w wysokości połowy wartości ustawowego spadku lub 2/3 w przypadku niepełnoletnich dzieci.

Jak unieważnić testament?

Osoba spisująca testament może go w każdej chwili sama unieważnić: niszcząc dokument lub sporządzając nowy.Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!