Jak rozliczyć podatek od najmu?

Osoba, która wynajmuje okazjonalnie swoje mieszkanie, ma do wyboru dwa sposoby rozliczania tak uzyskanego podatku dochodowego. Podatek od najmu można rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo według skali podatkowej. Który sposób jest korzystniejszy? Do kiedy można wybierać formę opodatkowania i jak rozliczać się z podatku od najmu w małżeństwie?

Podatek ryczałtowy od najmu

W tej formie rozliczenia podatku od najmu obowiązuje jednolita stawka podatku wynosząca 8,5% przychodu. Jeżeli płacisz podatek ryczałtowy, to za każdy miesiąc obliczasz kwotę ryczałtu (8,5% kwoty otrzymanej od najemcy) i wpłacasz go na konto urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Musisz to zrobić w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia deklaracji rocznej PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Podatek od najmu według skali podatkowej

Podatek od najmu można też rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 lub 32% dochodu (doliczając dochody z najmu do pozostałych z innych źródeł). Dochód obliczysz, odejmując koszty od przychodu. Może to się opłacać wtedy, gdy dużo zainwestujesz w wynajmowany lokal (na przykład przeprowadzisz remont), bo wydatki te można zaliczyć do kosztów.

Jeśli wybrałeś skalę podatkową, to co miesiąc wpłacasz zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 20 grudnia. Dochód z najmu wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36, sumując go z innymi dochodami.

Do kiedy można wybierać formę opodatkowania?

Jeśli decydujesz się na ryczałt, musisz złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania naczelnikowi twojego urzędu skarbowego nie później niż:

  • 20 stycznia albo
  • 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód z najmu, albo
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód był w grudniu.

Spóźnienie powoduje utratę prawa wyboru i konieczność rozliczania się według skali. Na ryczałt będzie można wówczas przejść dopiero w przyszłym roku. Złożone w danym roku oświadczenie o wyborze ryczałtu dotyczy również lat następnych.

Rozliczenie z podatku od najmu w małżeństwie

Jeżeli wynajmowane mieszkanie należy do majątku wspólnego, małżonkowie mogą wybrać, czy będą się rozliczać z podatku oboje (po połowie), czy jedno z nich (w całości). Warunkiem opłacania podatku przez jednego z małżonków jest złożenie oświadczenia podpisanego przez oboje małżonków w urzędzie skarbowym najpóźniej:

  • 20 stycznia roku podatkowego lub
  • w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu w razie rozpoczęcia najmu w trakcie roku (jeśli wybrali ryczałt) albo
  • 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano pierwszy w roku przychód z najmu (gdy podatek płacony jest według skali).

Oświadczenie jest ważne tylko w danym roku podatkowym. W następnym trzeba je ponowić.

Wystawianie rachunków najemcy

Wynajmujący powinien wystawiać najemcy rachunki oddzielnie za każdy opłacany czynsz i przechowywać ich kopie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ponieważ jest to warunkiem zwolnienia go z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Redakcja 29/09/2011

Zobacz też

Anomalie medyczne. Chorobliwa otyłość - czy kobieta ważąca 280 kg zdoła wrócić do normalnego życia? Anomalie medyczne. Chorobliwa otyłość - czy kobieta ważąca 280 kg zdoła wrócić do normalnego życia? Chorobliwa otyłość to coraz problem dotykający coraz większą liczbę ludzi na świecie. Mieszkanka Miami - Dominique waży aż 280 kilogramów i jest jedną z najcięższych kobiet świata. Obejrzyjcie kolejny program z serii Anomalie medyczne i sprawdźcie, czy kobiecie uda się wrócić do normalnej wagi i normalnego życia! Megalotnisko w Dubaju - jak funkcjonuje największy port lotniczy? Megalotnisko w Dubaju - jak funkcjonuje największy port lotniczy? Największe lotnisko świata! Domyślacie się, gdzie się znajduje? To lotnisko w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Co rok ten port lotniczy obsługuje kilkadziesiąt milionów pasażerów, a za ich komfort i bezpieczeństwo odpowiadają tysiące doskonale wyszkolonych pracowników. Zapraszamy na program „Megalotnisko w Dubaju"! Tuż przed tragedią: Bismarck tonie! Tuż przed tragedią: Bismarck tonie! Bismarck był jednym z największych i najgroźniejszych okrętów floty niemieckiej w II wojnie światowej. A unicestwienie go - jednym z jej najważniejszych momentów, które przechyliły szalę zwycięstwa na stronę aliantów. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Tuż przed tragedią, poświęcony bitwie morskiej, w której zatopiony został słynny niemiecki okręt. Jak to działa. Animowany program edukacyjny dla dzieci na antenie FOKUS TV Jak to działa. Animowany program edukacyjny dla dzieci na antenie FOKUS TV „Jak to działa” to animowany edukacyjny program dla dzieci, w którym objaśniane są mechanizmy działania przeróżnych urządzeń, metody działania i zjawiska przyrodnicze. Program możecie już oglądać w serwisie FOKUS.tv! Za darmo, w całości i całkowicie legalnie!

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!