Jak piszemy „nie” z różnymi wyrazami? Kiedy razem, kiedy osobno? Cz. II

Zasada pisowni partykuły "nie" zależy od tego, do jakiej części mowy należy wyraz następujący po „nie”. Inaczej więc piszemy „nie” z rzeczownikami, a inaczej z czasownikami. Zobacz, jak pisać „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i zaimkami.

Jak piszemy „nie” z rzeczownikami?

„Nie” z rzeczownikami piszemy zazwyczaj razem, np. „niesława”, „nieszczęście”, „niechęć”. Reguła ta dotyczy również rzeczowników podchodzących od czasowników, np. „nieliczenie” „nieuleganie”.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, kiedy w zdaniu mamy użyte przeciwstawienia, np. „To nie Marek odebrał telefon, ale Krzysztof”, „Kupiłem nie książkę, ale płytę”.

W sytuacji, kiedy rzeczownik znajdujący się po „nie” zaczyna się dużą literą, całość piszemy z dywizem, np. nie-Polak, nie-Europejczyk. 

Jak piszemy „nie” z przymiotnikami?

„Nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, chyba że w zdaniu mamy przeciwstawione sobie wyrażenia . Np. „Ola jest nieładna”, „Ola jest nie ładna, lecz piękna”.

 Jeżeli przymiotniki są w stopniu wyższym i najwyższym, wówczas piszemy je z „nie” oddzielnie, czyli: „nie szybszy”, „nie najszybszy”.

 „Nie” piszemy łącznie również z imiesłowami przymiotnikowymi, np. „nietańczący”, „niewidzący”, „niechciany”.  Przed 1998 rokiem taka pisownia obowiązywała w przypadku wyrażeń oznaczających cechę stałą, np. „niepalący” (od dziecka), „niepijący” (w ogóle nie pije alkoholu), „niesłyszący” (mający wadę słuchu).

Jak piszemy „nie” z zaimkami?

„Nie” z zaimkami piszemy osobno, np. „Nie ja to zrobiłem”, „To nie mój długopis”. Od tej reguły również są jednak wyjątki, takie jak „nieswój” „niejaki”, „niektóry”.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!