Jak opłacać samodzielnie składki zdrowotne w ZUS?

Składki zdrowotne można odprowadzać do ZUS samodzielnie. Trzeba przedtem zgłosić ten fakt w wojewódzkim oddziale NFZ. Jak opłacać składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego? Sprawdź, co musisz zrobić!

Regularne opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne umożliwia nam korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez NFZ np. pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, refundacje lekarstw, urlopy chorobowe czy pobyty w sanatoriach. Jeśli chcemy samodzielnie opłacać składkę zdrowotną w ZUS, powinniśmy złożyć pisemny wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ.

Przy zawieraniu umowy potrzebny będzie dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli mamy przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek trwającą bez przerwy 3 miesiące i więcej, musimy przygotować się na wniesienie opłaty dodatkowej. To od tego zależy, czy zostaniemy objęci dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wysokość opłaty dodatkowej zależy od okresu, w którym nie byliśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi:

  • 20% dochodów przyjętych jako wymiar składki, jeśli okres wynosi od 3 miesięcy do 1 roku;

  • 50% dochodów przyjętych jako wymiar składki, jeśli okres wynosi od ponad 1 roku do 2 lat;

  • 100% dochodów przyjętych jako wymiar składki, jeśli okres wynosi od ponad dwóch do 5 lat;

  • 150% dochodów przyjętych jako wymiar składki, jeśli okres wynosi od ponad 5 do 10 lat;

  • 200% dochodów przyjętych jako wymiar składki, jeśli okres wynosi ponad 10 lat. Opłata dodatkowa musi być wniesiona na rachunek oddziału wojewódzkiego NFZ jeszcze przed podpisaniem umowy.

Możemy zwrócić się do Funduszu z wnioskiem o odstąpienie od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożenie kwoty na nie więcej niż 12 rat. W uzasadnionych przypadkach możemy być zwolnieni od wniesienia opłaty dodatkowej.

Po zawarciu umowy na czas nieokreślony musimy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. dzieci, małżonka). W tym celu udajemy się do oddziału ZUS, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia. Wypełniamy druk ZUS ZZA oraz druk ZUS ZCNA (zgłaszający członków rodziny). Druki zgłoszeń są integralną częścią umowy. Z dniem określonym w umowie uzyskujemy prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak opłacać składkę zdrowotną w ZUS?

Składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego opłacamy co miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na konto ZUS- rachunek ZUS z końcówką 52. Musimy pamiętać, że wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ulega zmianie co roku. Obecnie wynosi 9% od podstawy wymiaru składki, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału wraz z wypłatami z zysku. O zmianach podstawy wymiaru składki informuje GUS.

Umowa może być przez nas rozwiązana na pisemny wniosek, w którym informujemy NFZ o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Może również wygasnąć, jeśli mamy zaległości w płaceniu składek.

Redakcja 01/05/2016

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!