Jak chronić instalację wodną przed LEGIONELLĄ? Dlaczego trzeba to robić?

W otoczeniu człowieka bakterie Legionella rozwijają się w sieci wodociągowej, w instalacjach zimnej i ciepłej wody, w zbiornikach i wodnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz w podgrzewaczach wody. Komórki bakterii potrafią przeżyć w instalacjach do trzech lat.

Zakażenie pałeczkami Legionelli - bakterii z rodziny Legionellaceae - może wywołać ostrą, wieloukładową chorobę zakaźną, najczęściej z dominującymi objawami zapalenia płuc, zwaną chorobą legionistów (legionellozą).

Jak zadbać o instalację?

Najlepszą ochroną przed niebezpieczeństwem rozwoju bakterii w instalacjach wewnętrznych jest profilaktyka – dokładne, zgodne z normą zaprojektowanie instalacji oraz wykonanie ich z materiałów odpowiadających wymaganiom zawartym w normach. Należy także zapewnić odpowiednią temperaturę pracy instalacji - przewody wody zimnej chronić przed podgrzewaniem, a ciepłej przed spadkiem temperatury przepływającej nimi wody poniżej 55°C.

Jak chronić wodę w podgrzewaczach?

W małych podgrzewaczach trzeba ustawiać regulator temperatury na wartość 60°C, w dużych podgrzewaczach lub wymiennikach ciepła należy utrzymywać temperaturę wody wypływającej z podgrzewacza do instalacji na poziomie 60°C. Cała objętość wody w instalacji musi być raz dziennie podgrzana do temperatury 60°C. Jeśli w instalacji są niewykorzystywane przewody, powinno się je opróżnić z wody i zamknąć. Należy też okresowo wykonywać kontrolne analizy wody pod kątem występowania bakterii Legionella i w razie stwierdzenia obecności bakterii skażoną instalację poddać dezynfekcji.

>> Co powiedzą nam badania wody? Dlaczego są potrzebne?

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!