Ile wynosi PODATEK OD SPADKU? Jak się go wylicza?

Wysokość podatku, który trzeba zapłacić po otrzymaniu spadku, zależy od stopnia pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą i wartości odziedziczonego majątku. Im dalsza więź i im większy majątek, tym wyższy podatek. Może sięgać niemal 20% spadku. Zobacz, jak dokładnie jest wyliczany podatek od spadku w trzech grupach podatkowych.

Podatek od spadku w I grupie podatkowej

Do tak zwanej pierwszej grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia i synową, rodzeństwo, ojczyma i macochę, teściów.

Podatek od spadku otrzymanego przez te osoby wyniesie:

 • 3% - gdy wartość otrzymanego majątku nie przekracza 10 278 zł;
 • 308,30 zł plus 5% nadwyżki ponad 10 278 zł – gdy wartość otrzymanego majątku nie przekracza 10 278 zł, ale jest nie większa niż 20 556 zł;
 • 822,20 zł plus 7% nadwyżki ponad 20 556 zł – gdy wartość otrzymanego majątku jest większa niż 20 556 zł.

W ramach I grupy można wyodrębnić tak zwaną grupę zerową, do której nie wchodzą zięciowie, synowe ani teściowie. Jej członkowie są zwolnieni z podatku od spadku, pod warunkiem że go zgłoszą do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od stwierdzenia przez sąd nabycia przez nich spadku.

Podatek od spadku w II grupie podatkowej

Do drugiej grupy podatkowej należą: zstępni rodzeństwa (siostrzeńcy, bratankowie oraz ich dzieci i wnuki), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie, stryjenki, stryjowie), zstępni i małżonkowie pasierbów (dzieci i wnuki oraz małżonkowie, także w separacji, dzieci małżonka z poprzedniego małżeństwa), małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków (bratowe, szwagrowie i szwagierki), małżonkowie rodzeństwa małżonków (przykładowo mąż siostry męża, żona brata żony), małżonkowie innych zstępnych (na przykład mąż wnuczki).

Podatek od spadku otrzymanego przez te osoby wyniesie:

 • 7% – gdy wartość otrzymanego majątku nie przekracza 10 278 zł;
 • 719,5 zł plus 9% nadwyżki ponad 10 278 zł – gdy wartość otrzymanego majątku nie przekracza 10 278 zł, ale jest nie większa niż 20 556 zł;
 • 1644,5 zł plus 12% nadwyżki ponad 20 556 zł – gdy wartość otrzymanego majątku jest większa niż 20 556 zł.

Podatek od spadku w III grupie podatkowej

Trzecią grupę w podatku od spadków stanowią wszystkie pozostałe, niewymienione wyżej osoby (dalecy krewni, powinowaci i obcy).

Podatek od spadku otrzymanego przez te osoby wyniesie:

 • 12% - gdy wartość otrzymanego majątku nie przekracza 10 278 zł;
 • 1233,4 zł plus 16% nadwyżki ponad 10 278 zł – gdy wartość otrzymanego majątku nie przekracza 10 278 zł, ale jest nie większa niż 20 556 zł;
 • 2977,9 zł plus 20% nadwyżki ponad 20 556 zł – gdy wartość otrzymanego majątku jest większa niż 20 556 zł.

Uwaga! Wartość spadku do opodatkowania pomniejsza się o tak zwaną kwotę wolną, która wynosi:

 • 9637 zł – dla spadkobierców z I grupy podatkowej;
 • 7276 zł – dla II grupy podatkowej;
 • 4902 zł – dla III grupy podatkowej.
Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!