Faktura elektroniczna za internet. Jak pobrać oryginał faktury w razie kontroli skarbowej?

Elektroniczna faktura za jest na pewno bardzo wygodna – dla nas i dla dostawcy internetu. Problem zaczyna się, gdy Urząd Skarbowy zechce przeprowadzić kontrolę i wezwie nas do przedstawienia faktury – oczywiście jeśli odliczyliśmy wydatki na internet od podatku. Czy elektroniczna faktura jest dla Urzędu Skarbowego wystarczającym dowodem, że zapłaciliśmy za internet i możemy odliczyć go od podatku?

Większość instytucji dąży do obniżenia kosztów funkcjonowania, a jednym z tego przejawów jest rezygnacja z wystawiania faktur na papierze. Klienci są zachęcani do korzystania z faktury elektronicznej. Tak jest również w przypadku operatora telewizji kablowej i dostawcy usług telekomunikacyjnych UPC. Na jego przykładzie pokażemy, jak udowodnić Urzędowi Skarbowemu, że płaciliśmy za internet, mimo że nie mamy papierowej faktury.

Czy faktura elektroniczna wystarczy w razie kontroli Urzędu Skarbowego?

Jedyny problem (jak się zaraz okaże - pozorny), jaki może sprawić nam elektroniczna faktura, może się pojawić, jeśli wydatki na internet, którego dostawcą jest UPC, odliczysz od podatku, a Urząd Skarbowy będzie chciał przeprowadzić kontrolę i wezwie do okazania faktury. Wtedy potrzebny jest jej oryginał. Na szczęście nie oznacza to, że musisz prosić UPC o jej wystawienie. Wszystko uda się załatwić przez stronę internetową www.upc.pl.

Do kontroli skarbowej przydatne są pliki z elektronicznym podpisem i danymi faktury - można je dostarczyć Urzędowi Skarbowemu w postaci elektronicznej, a zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z grudnia 2010 roku ma on obowiązek ich zaakceptowania. Faktura elektroniczna ma taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej i na jej podstawie możesz dokonać odliczeń podatkowych z tytułu ulgi internetowej.

Jak znaleźć oryginał faktury na stronie dostawcy internetu?

Po wejściu na stronę w prawym górnym rogu znajdziesz link „Elektroniczna faktura”, a po kliknięciu w niego będziesz musiał się zalogować, wpisując numer identyfikacyjny (znajdziesz go w umowie z UPC) oraz PESEL. By korzystać z elektronicznej faktury na komputerze, muszą być zainstalowane Adobe Flash Player, Java Runtime Environment w wersji 5.0 lub wyższej oraz Adobe Reader.

Po zalogowaniu ukażą się twoje dane, a na górze ekranu zakładki, z których wybierasz „Faktury”. Wyświetli się wtedy tabela z zestawieniem wszystkich dotychczas wystawionych faktur. Możesz kliknąć „Pokaż obraz” przy wybranej fakturze, ale wtedy otworzy się plik pdf z jej kopią, której Urząd Skarbowy nie honoruje.

By uzyskać dostęp do oryginału, klikasz „Faktura VAT” w ostatniej kolumnie tabeli (rubryka „e-faktura”). W wyskakujących okienkach z ostrzeżeniami wybierasz „Tak” i wtedy wyświetli się tabela z informacjami o fakturze. U góry wybierasz zakładkę „Faktura” i masz do wyboru otwarcie jej obrazu w domyślnej przeglądarce plików pdf (w celu wydrukowania) albo zapisanie plików: z obrazem faktury (pdf), z elektronicznym podpisem i danymi faktury.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!