EMERYTURA PO NOWEMU. Jakie są ZASADY nowej emerytury?

Reforma emerytalna 2013 wprowadza nowe zasady przechodzenia na emeryturę. Podniesiony został wiek emerytalny, a w przypadku emerytur mundurowych czy emerytur częściowych również tzw. staż pracy. Jakie są nowe zasady przechodzenia na emeryturę?

Nowy wiek emerytalny - 67 lat 

Od 2013 roku wiek, w którym możemy przejść na emeryturę, będzie podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 roku, dla kobiet w 2040 roku.

SPRAWDŹ >> w TABELI, kiedy przejdziesz na emeryturę po reformie.

Emerytury częściowe

Jednocześnie reforma emerytalna 2013 przewiduje wprowadzenie tzw. emerytur częściowych. Prawo do emerytury częściowej będą mieli:

  • mężczyźni, którzy skończyli 65 lat i mają minimum 40-letni staż ubezpieczeniowy,
  • kobiety, które skończyły 62 lat i posiadają minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy.

Wysokość emerytury częściowej będzie wynosić 50 proc. pełnej emerytury (na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej). Warto jednak pamiętać, iż skorzystanie z emerytury częściowej będzie miało wpływ na wysokość emerytury wypłacanej po 67. roku życia: będzie ona niższa niż wypłacana przy przejściu na normalnych zasadach.

Emerytury służb mundurowych

Reforma emerytalna dotyczy tylko tych policjantów, żołnierzy, strażaków i inny funkcjonariusze mundurowych, którzy rozpoczną służbę po 31 grudnia 2012. Będą oni pracować dłużej o 10 lat.

Po 2013 roku przedstawiciele służb mundurowych nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby. Minimalny wiek emerytalny „mundurowych” został ustalony na 55 lat, a minimalny staż służby na 25 lat.

Emerytury sędziów i prokuratorów

Sędzia i prokurator mogą przejść w stan spoczynku w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), jeśli przepracowali na swoim stanowisku 25 i 30 lat.  Po 31 grudnia 2012 z tych uprawnień będą mogli skorzystać tylko ci sędziowie i prokuratorzy, którzy wiek emerytalny (według starych zasad) osiągną do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie wszyscy będą przechodzić w stan spoczynku w wieku 67 lat.

Emerytury rolników

Obecnie rolnicy mogą odchodzić na emeryturę w wieku - kobieta – 55 lat, mężczyzna – 60 lat - pod warunkiem że przestali być rolnikami, czyli np. przepisali gospodarstwo rolne na dzieci. Po 31 grudnia 2013 z tych uprawnień będą mogli skorzystać tylko ci rolnicy, którzy wyżej wymieniony wiek osiągną do 31 grudnia 2017 r. Od stycznia 2018 wszyscy rolnicy, którzy przepiszą swoje gospodarstwo, będą emerytami dopiero po ukończeniu 67 lat. 

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!