EKWIWALENT za niewykorzystany urlop. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop? KALKULATOR

Zasady obliczania wynagrodzenia, czyli ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w pracy określa kodeks pracy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, za niewykorzystany przez pracownika urlop należy mu się ekwiwalent. Podpowiadamy, jak go obliczyć: ekwiwalent za niewykorzystany urlop kalkulator

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Przy zmiennych składnikach pensji, wynagrodzenie za urlop oblicza się na podstawie zarobków z ostatnich trzech miesięcy. Jeśli wahania zarobków są dość znaczne - wówczas ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się na podstawie wynagrodzenia z okresu przedłużonego do 12 miesięcy.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Dzieląc składniki wynagrodzenia przez liczbę dni z okresu przedurlopowego otrzymuje się wynagrodzenie za jeden dzień urlopu. Następnie otrzymaną liczbę mnoży się przez dni wziętego urlopu.

Przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, nagród z zakładowego funduszu nagród, należności z tytułu udziału w zyskach, wszelkich odpraw, w tym odprawy emerytalno - rentowej. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje stałą pensję, nie ustala się podstawy wynagrodzenia urlopowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

>> Czy przysługuje ci ŚWIADECTWO PRACY po rozwiązaniu umowy?

Tagi: fokus tv,

Redakcja 21/11/2011

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!