Ekshumacja. Jak przebiega? W jakich przypadkach i kiedy dopuszcza ją prawo? WIDEO

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków z grobu. Dokonuje się jej w celu oględzin sądowych, lekarskich lub przeniesienia ich do innego grobu. Według prawa ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Ale to nie jedyne ramy prawne dotyczące tej procedury.

Sąd może nakazać ekshumację

Ekshumacja zwłok lub szczątków może być przeprowadzona tylko w określonych sytuacjach. Są nimi: prośba osób uprawnionych do pochowania zwłok (małżonek, dzieci i wnukowie, rodzice, rodzeństwo i kuzyni, zięć, synowa, teściowie), decyzja inspektora sanitarnego oraz zarządzenie prokuratora lub sądu. Ten ostatni przypadek mia miejsce w sprawie ekshumacji smoleńskich.

Jeżeli członkowie rodziny są skłóceni co do ekshumacji, to osobę uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację wskaże sąd. Sąd też może zarządzić ekshumację nawet wbrew woli wszystkich bliskich osoby zmarłej, jak to ma miejsce w przypadku ekshumacji części ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

Jak przebiega ekshumacja?

Według prawa ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Jest to podyktowane względami sanitarno-epidemiologicznymi. Tak postanowiono w latach 50. XX wieku, kiedy tworzone były przepisy dotyczące ekshumacji. Zwłoki wydobywa się wraz z trumną, którą na czas przewozu bez otwierania umieszcza się w skrzyni szczelnie wybitej blachą. Na miejscu ponownego pochówku trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie bez jej otwierania.

Decyzje o ekshumacji i warunkach jej przeprowadzania obwarowane są szczegółowymi przepisami. Określają one kto i w jakich warunkach wykonuje daną czynność. Nie w w nich mowy o jakiejkolwiek dowolności i obecności podczas ekshumacji osób postronnych. Nawet jeżeli jest to szef rządu czy para prezydencka, jak to miało miejsce w czasie ponownego pochówku Lecha i Marii Kaczyńskich w Krakowie, czy posłowie obecni na pogrzebach wielu innych ofiar katastrofy smoleńskiej.

Redakcja 28/02/2017

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!