Ekshumacja. Jak przebiega i kto ma do niej prawo?

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków z grobu. Dokonuje się jej w celu oględzin sądowych, lekarskich lub przeniesienia ich do innego grobu. Według prawa ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych.

Ekshumacja zwłok lub szczątków może być przeprowadzona tylko w określonych sytuacjach. Są nimi: prośba osób uprawnionych do pochowania zwłok (małżonek, dzieci i wnukowie, rodzice, rodzeństwo i kuzyni, zięć, synowa, teściowie), zarządzenie prokuratora lub sądu, decyzja inspektora sanitarnego. Jeżeli członkowie rodziny są skłóceni co do ekshumacji, to osobę uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację wskaże sąd.

Według prawa ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Jest to podyktowane względami sanitarno-epidemiologicznymi. Tak postanowiono w latach 50 ub. wieku, kiedy tworzone były przepisy. Zwłoki wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze kraju, w skrzyni szczelnie wybitej blachą.

Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie bez jej otwierania. Decyzje o ekshumacji i warunkach jej przeprowadzania obwarowane są szczegółowymi przepisami. Określają one kto i w jakich warunkach wykonuje daną czynność. Nie w w nich mowy o jakiejkolwiek dowolności i obecności podczas ekshumacji osób postronnych. Nawet jeżeli są to posłowie - jak to było np. w przypadku ekshumacji Anny Walentynowicz.

Redakcja 18/09/2012

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!