Dowód osobisty - wymiana, koszt, termin ważności. Jakie formalności?

Zastanawiasz się, kiedy wymienić dowód, jaki jest tego koszt i jakie formalności trzeba dopełnić? Ten poradnik jest dla Ciebie. Przeczytaj i dowiedz się,co łączy się z posiadaniem dowodu osobistego.

Obowiązek posiadania dowodu osobistego

Obowiązek ten ma każdy obywatel polski i zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 rok życia lub 15 rok życia i "pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką."

Terminy ważności dowodu osobistego

  • 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat

  • 15 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

  • na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Koszt nowego dowodu osobistego

Wydanie nowego dowodu osobistego jest całkowicie bezpłatne. Ale już zrobienie odpowiedniego zdjęcia do dowodu - nie. Dlatego wymiana dowodu będzie nas kosztowała co najmniej tyle ile fotografia do niego.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

Dowód osobisty trzeba wymienić w przypadku:

  • zmiany danych, które są umieszczone w tym dokumencie

  • uszkodzenia lub innej okoliczności, która utrudnia identyfikację tożsamości osoby

  • upływu terminu ważności

Formularz do wymiany dowodu osobistego

Wniosek, który składamy we właściwym sobie urzędzie można w łatwy sposób pobrać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z linku podanego poniżej:

https://www.msw.gov.pl/pl/dowody-i-paszporty/ewidencja-ludnosci-dow/dowody-osobiste/wydanie-dowodu-osobist/4544,Formularze-do-pobrania.html

 Dokumenty wymagane przy wymianie dowodu

  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm

  • odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa

  • w przypadku osób owdowiałych lub rozwiedzionych - także dokument poświadczający aktualny stan cywilny

Tagi: fokus tv,

Redakcja 30/08/2013

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!