Czy rosnące na własnej działce DRZEWA można wyciąć BEZ POZWOLENIA?

Powiedzenie „wolnoć Tomku w swoim domku” nie zawsze ma zastosowanie. Dotyczy to choćby porządkowania własnego ogródka. Polskie prawo nakłada na właścicieli posesji pewne ograniczenia, między innymi dotyczące wycinki drzew. Warto pamiętać, że nie każde z drzew możemy wyciąć bez pozwolenia.

Właściciele domów z ogrodami powinni o tym pamiętać, chcąc uniknąć niebotycznych kar za wycinkę drzew. Chwytając za siekierę warto wiedzieć, że bezkarnie i bez wymaganego pozwolenia mogą wyciąć tylko określone rodzaje drzew.

Jakie drzewa i krzewy można wyciąć bez pozwolenia:

  • owocowe na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową i konserwatorską,
  • rosnące na plantacjach,
  • młodsze niż 10 lat,
  • objęte decyzją administracyjną dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego i lotniczego czy nakazem utrzymania urządzeń melioracji wodnej,
  • rosnące w lasach, jednak z zastosowaniem przepisów z ustawy z 28 września 1991 o lasach.

W pozostałych przypadkach należy się liczyć z karami sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!