Czy meldunek w Polsce jest obowiązkowy?

Obowiązek meldunkowy istnieje w Polsce od 1974 roku. Od tego czasu przestarzały przepis uprzykrzył już życie niejednemu przeciętnemu obywatelowi. Jednak czy rzeczywiście każdy obywatel Polski musi być zameldowany? Czy adres zameldowania i zamieszkania w świetle prawa powinien być taki sam?

Niestety w Polsce nadal istnieje obowiązek meldunkowy, któremu polega każdy obywatel. W jego zakres wchodzi obowiązek:

>>> Meldunek - czy właściciel mieszkania ryzykuje, meldując lokatora? [KLIKNIJ] 

 • zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zameldowania o urodzeniu dziecka,
 • zameldowania o zmianie stanu cywilnego,
 • zameldowania o zgonie osoby.

Przepis prawny wprowadzony jeszcze za czasów PRLu miał służyć zwiększeniu wiedzy państwa na temat obywateli i przez to łatwiejsze ich kontrolowanie. Obecnie rząd stopniowo pracuje nad zniesieniem obowiązku meldunkowego. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w grudniu 2012 r. (Dz.U. poz. 1407) zmian do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.).

>>> Wszystko o przepisach meldunkowych [KLIKNIJ!]

Zmiany te miały ułatwić wykonywanie obowiązku meldunkowego i polegają na:

 • zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw członkowskich Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej  na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy;
 • zniesieniu obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania podczas zgłaszania zameldowania w nowym miejscu;
 • wydłużeniu z 4 do 30 dni terminu na realizację obowiązku zameldowania;
 • wprowadzeniu możliwości wykonania formalności meldunkowych przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, zgodnie z art.33 §2  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do formularza meldunkowego oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Pełnomocnictwo wymagane jest również od członka najbliższej rodziny, przy czym czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej;
 • odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 • wprowadzeniu obowiązku zgłoszenia czasowego wyjazdu za granicę dopiero przy nieobecności trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
 • zniesieniu obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • zniesieniu sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. 

Zniesienie obowiązku meldunkowego początkowo planowano na poczatęk roku 2014, datę tę jednak ostatecznie przesunięto na 1 stycznia 2016 roku. 

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!