Co warto zobaczyć na Jasnej Górze, w częstochowskim klasztorze?

To najbardziej znane polskie sanktuarium. Klasztor na Jasnej Górze Papież odwiedzał wielokrotnie. U stóp Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej złożył nawet zakrwawiony pas, który miał na sobie podczas zamachu 13 maja 1981 roku. Co warto zobaczyć w Częstochowie?

Kiedy powstał klasztor na Jasnej Górze?

Nazwę Jasna Góra nadali wzgórzu Paulini, którzy przybyli tu w XIV wieku z Węgier. Założenie klasztoru na Jasnej górze wiąże się z Ludwikiem Andegaweńskim, królem Polski i Węgier. To na jego życzenie w 1382 roku grupa Paulinów przybyła do Częstochowy, obejmując w posiadanie drewniany kościółek na Jasnej Górze. Nowej fundacji Paulinów na Jasnej Górze dokonał Władysław Jagiełło, który polecił zbudować na Jasnej Górze klasztor. Na polecenie króla w 1434 roku na Jasnej Górze umieszczono odnowiony obraz Madonny, słynący łaskami, co wzmogło ruch pątniczy do sanktuarium.

Król Władysław IV w XVII wieku sprawił, że Jasna Góra zmieniła się w twierdzę. Najdramatyczniejsze chwile przeżyła Jasna Góra jesienią i zimą 1655 roku, podczas potopu szwedzkiego.

Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę

1979: Przebywał na Jasnej Górze przez 3 dni, wygłosił 21 przemówień oraz Akt Oddania Matce Bożej.

1983: W czasie stanu wojennego na Jasnej Górze nawiązywał do ewangelizacji wolności, dodawał otuchy i budził nadzieję.

1987: Podczas pielgrzymki w Roku Maryjnym. Ojciec Święty przybył na Jasną Górę, jak powiedział podczas Apelu Jasnogórskiego, jako „Człowiek zawierzenia”

1991: Podczas VI Światowego Dnia Młodzieży zawierzył młodzież Matce Bożej. Powiedział :”Naucz nas Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twemu Synowi. Prowadź nas do niego”.

1997: Była to krótka wizyta, podczas której powierzył Maryi Kościół i cały świat.

1999: Ojciec Święty odwiedził Jasną Górę wbrew oficjalnemu programowi. Podczas gdy w sanktuarium modlono się o Jego przybycie, powiedział podczas pobytu w Gliwicach: „Jeszcze pojadę Matkę Boską Częstochowską przeprosić i ze spokojnym sumieniem odjadę”.

Warto zobaczyć

Czarną Madonnę, obraz wsławiony cudami. Najstarszy, XV-wieczny dokument dotyczący obrazu głosi: „Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami namalował św. Łukasz. Obraz jest wykonaną na oryginalnym podłożu kopią wizerunku, który uległ niemal całkowitemu zniszczeniu w XV wieku. Z krótkimi przerwami obraz rezyduje w Jasnogórskim Klasztorze od ponad 600 lat.

Osobiste wotum ofiarowane przez Jana Pawła II. Jest to zakrwawiony pas sutanny, jaki miał na sobie na Placu Św. Piotra w chwili zamachu, 13 maja 1981 roku. Jest to wotum za ocalenie życia. Zakrwawiony pas i Złota Róża – najwyższe odznaczenie papieskie, znajdują się w Ołtarzu, obok Cudownego Obrazu.

Bazylikę wzniesioną na początku XV i wieku i później rozbudowywaną. Organy i kilka ołtarzy kościoła, mogące być dzisiaj cennym dodatkiem do stylowej architektury, spłonęły w pożarze w 1690 roku. Na sklepieniu nawy głównej i bocznych znajdują się piękne XV - wieczne freski przedstawiające cnoty Maryi.

Bastion św. Rocha wzniesiony w XVII wieku, stanowi część twierdzy jasnogórskiej, utworzonej przez cztery bastiony. Po konserwacji polegającej na usunięciu późniejszych nawarstwień, odkryto mury, na które nacierali Szwedzi oblężający Jasną Górę podczas potopu w 1655 roku!

Jak dojść do Sanktuarium

Z dworca PKP Częstochowa Główna: Przez główny budynek wyjdź na Pl. Rady Europy, skieruj się w prawo Al. Wolności wzdłuż torowiska, po 250 m na skrzyżowaniu skręć w lewo, w Al. Najświętszej Maryi Panny. Przed sobą zobaczysz wieżę Jasnej Góry.

Jak dojechać do Sanktuarium

Autobusami linii 23 (kierunek - ul. Rejtana), wsiadając na przystanku po drugiej stronie przydworcowej ulicy, linii 36 (kierunek – Kiedrzyn), wsiadając pod dworcem. Z przystanku tramwajowego przed dworcem PKS, jakimkolwiek tramwajem dwa przystanki.

Gdzie się zatrzymać?

Dom Pielgrzyma (otwarty cały rok): Klasztor OO. Paulinów, Jasna Góra, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31, tel. 34 377 75 64. Dział rezerwacji czynny jest od poniedziałku do soboty 9:00 – 20:00

Więcej dowiesz się w Jasnogórskim Centrum Informacji: ul. O.A. Kordeckiego 2, Jasna Góra, tel.34 365 38 88, 34 377 74 08. Tutaj dzwoń, jeśli chcesz być oprowadzony lub potrzebujesz jakichkolwiek informacji dotyczących mszy i zwiedzania klasztoru.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!