Co to jest ślub konkordatowy?

Zanim Polska podpisała Konkordat (lipiec 1993 roku), czyli umowę regulującą stosunki państwa z Watykanem, można było wziąć ślub cywilny, a dopiero po nim kościelny (lub tylko ślub cywilny). Dzisiaj można mieć jeden ślub – jednakowo ważny wobec polskiego i kościelnego prawa – ślub konkordatowy.

Po wprowadzeniu ślubów konkordatowych przyszłym małżonkom jest nieco łatwiej zapanować nad organizacją uroczystości. Jeśli decydują się na ślub konkordatowy, jeden raz zapraszają gości – tylko do kościoła. Nie potrzebują też dodatkowych strojów na cywilną uroczystość. I na tym kończą się udogodnienia.

Czym jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy – w sporym skrócie, nie tracącym jednak nic z istoty rzeczy – to nic innego jak dwa w jednym, czyli ślub udzielany w kościele, ale wiążący się również z uzyskiwaniem i podpisywaniem cywilnych zaświadczeń i dokumentów.

Od czasów przedkonkordatowych zmieniło się tyle, że ślub brany w kościele, chociaż jeden, jest jednakowo ważny wobec Boga i jego praw oraz prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego!

Chcąc wziąć ślub konkordatowy do parafii zanieść trzeba (minimum trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu) wszystkie niezbędne dokumenty, w tym „cywilne” z USC oraz „kościelne”.

Resztą, zamiast urzędnika w USC oraz księdza, zajmuje się ksiądz i sami zainteresowani jeszcze PRZED zawarciem małżeństwa w kościele.

Uwaga! Chęć otrzymania ślubu konkordatowego nie zwalnia z wypełnienia wszystkich wymogów stawianych przed małżonkami przez Kościół, takich jak nauki przedmałżeńskie bądź wizyty w poradni rodzinnej!

Na miesiąc przed planowanym ślubem podpisuje się protokół przedślubny, a dzień przed zawarciem małżeństwa lub tuż PRZED nim spisuje się akt zawarcia małżeństwa.

Po udzieleniu ślubu ksiądz wystawia zaświadczenie, które potwierdza złożenie oświadczeń małżonków w jego obecności. Musi ono być podpisane przez małżonków, księdza oraz świadków.

Po zawarciu ślubu ksiądz ma 5 dni na to, by zaświadczenie to wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, przekazać do USC.

Na tej podstawie można sporządzić akt małżeństwa. Urzędnicy USC mają na to tylko jeden dzień, gdyż prawo stanowi, że akt taki powinien zostać sporządzony niezwłocznie po wpłynięciu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Po tym terminie można się wybrać do USC, otrzymać odpis aktu małżeństwa i cieszyć się posiadaniem kwitu potwierdzającego przynależność.

PS Nie każdy ślub odbywający się w kościele jest ślubem konkordatowym! Można bowiem najpierw wziąć ślub cywliny, a później kościelny. Do ślubu konkordatowego konieczne jest przedstawienie księdzu zaświadczeń takich, jakie wymagane są w USC.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!