Co to jest NIŻ I WYŻ - czym się różnią?

Prezenterzy pogody posługują się tajemniczymi słowami: niż i wyż. Co to jest? Dowiedz się, jak powstaje front atmosferyczny i co ma wspólnego z wtargnięciem polarnym.

Niż (baryczny) jest to obszar w którym ciśnienie powietrza ma wartość najniższą w środku i wzrastającą na zewnątrz. Powietrze w niżu (na półkuli północnej) porusza się po spirali w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W okolicach centrum niżu powietrze unosi się i ochładza. To powoduje skraplanie się wody i tworzenie się chmur.

Wyż jest obszarem, w którym ciśnienie w środku jest najwyższe i malejące na zewnątrz. Powietrze na naszej półkuli, porusza się w nim spiralnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ponieważ opadające powietrze w centrum wyżu ochładza się, jego wilgotność względna spada, a chmury zanikają.

Jak powstaje niż?

Niże powstają na frontach stacjonarnych rozdzielających masy powietrza chłodnego polarnego, które porusza się na zachód, od powietrza ciepłego zwrotnikowego, które poruszają się na wschód. Na granicy tych mas powietrza, wskutek nieciągłości ruchu powstają zawirowania rozpoczynające się “falą” na wierzchołku której powstaje niż. Fala ta rosnąc powoduje powstanie frontów: ciepłego i zimnego. Front zimny zaczyna doganiać front ciepły. Gdy się połączą, mamy do czynienie z frontem zokludowanym. Niże występują najczęściej seriami – po 3-4 niże - tworząc rodzinę niżów, przy czym każdy następny powstaje na niższych szerokościach geograficznych. Trasy tych niżów są położone coraz bardziej na południe. Za ostatnim z serii niżów pojawia się chłodne powietrze tzw. wtargnięcie polarne, dając początek rozległemu wyżowi.

Wyże są bardziej zróżnicowane pod względem zachowania i kształtów. Są bardziej stabilne, a ich cykl rozwojowy związany jest z sąsiadującym z nim niżem.

Redakcja 03/06/2016

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!