Co należy się opiekunom i rodzicom wychowującym niepełnosprawne dziecko?

Świadczenia opiekuńcze, do których należy zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, rodzina dziecka z niepełnosprawnością otrzymuje niezależnie od dochodów. Przy czym zasiłek pielęgnacyjny jest dla dziecka, a świadczenie pielęgnacyjne dla matki, która zrezygnowała z pracy.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153 zł miesięcznie niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie niezależne od dochodów. Podstawą do przyznania jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Świadczennie pielęgnacyjne - kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy zarobkowej, aby opiekować się chorym dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, bądź legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, jak również innym osobom, na których według przepisów kodeksu rodzinnego lub opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny. Jak również opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekę więc może sprawować nie tyko rodzic nad niepełnosprawnym dzieckiem, ale również dorosłe dziecko nad swoim niepełnosprawnym rodzicem czy rodzeństwem, oczywiście po spełnieniu przepisów ustawy.
Świadczenie to również nie jest uzależnione od dochodu i wynosi 520 zł miesięcznie, przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!