Celibat w kościele - skąd się wziął?

W początkach Kościoła nie było celibatu. Św. Piotr miał żonę, a Jezus uzdrowił jego teściową. Św. Paweł pisze, że kandydat na biskupa ma być mężem jednej żony. Dlaczego zatem Kościół wprowadził celibat?
Zdjęcie z artykułu: Celibat w kościele - skąd się wziął?
Celibatźródło:pixabay.com/ Senlay

Skąd się wziął celibat księży w Kościele? W Kościele katolickim (obrządku łacińskiego) celibat, czyli życie bezżenne, obowiązuje księży od XI wieku. Wcześniej duchowni, biskupi, a nawet papieże, mieli żony i dzieci na czele z św. Piotrem i apostołami.

Początki kościoła bez celibatu

W początkach Kościoła nie było celibatu. Św. Piotr, pierwszy papież miał żonę, a Jezus uzdrowił nawet jego teściową. Św. Paweł pisze, że kandydat na biskupa ma być mężem jednej żony, przykładnie wychowywać dzieci i nie nadużywać wina. W początkach Kościoła byli już mnisi, którzy opuścili wszystko dla Chrystusa. Po I edykcie mediolańskim w IV wieku, Kościół dynamicznie się rozrastał. Zyskiwał dobra ziemskie, a w chwili śmierci zarządzającego nimi duchownego, pozostawała jego rodzina, którą wspólnota miała obowiązek utrzymać. Duchowni doszli do wniosku, że celibat w kościele katolickim powinien być ustanowiony z dwóch powodów: duszpasterskiego i praktycznego.

Wolność i poświęcenie Bogu

Św. Paweł wybrał celibat, podkreślając, że dziewictwo daje wolność i pozwala całkowicie poświęcić się Bogu i tylko Jemu służyć (por. 1 Kor 7,32-35). Spośród apostołów tylko św. Jan Ewangelista był celibatariuszem. Pan Jezus powiedział, że "są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni" (Mt 19,12) – to wyjaśnia sens wprowadzenia celibatu. W 306 r. synod w Elwirze w Hiszpanii, zalecał kapłanom życie w celibacie, a związanym małżeństwem, by nie korzystali z przysługujących im z tego tytułu praw. Czyli, aby żyli bez współżycia. Papież Grzegorz VII w XI wieku wprowadził obowiązek celibatu, a II Sobór Laterańskim (1139 r.) uznał, że święcenia wyższe (diakonat, prezbiterat, biskupstwo) stanowią przeszkodę do zawarcia małżeństwa.

Kościół udziela dyspensy na żony

W innych obrządkach święcenia na księdza są udzielane mężczyznom już żonatym, bo duchowny musi mieć żonę. Także w obrządku katolickim, są księża, którzy na mocy specjalnej dyspensy papieskiej, przyjęli święcenia jako mężczyźni żonaci, na przykład duchowni innych kościołów chrześcijańskich, gdyż postanowili przejść na katolicyzm. W kilku krajach anglojęzycznych istnieją specjalne struktury dla byłych anglikanów, w których przełożeni, a także większość duchownych to mężczyźni żonaci.

Czy papież zniesie celibat?

Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że celibat nie jest dogmatem wiary, ale regułą życia, którą bardzo ceni jako dar dla Kościoła. "Celibat jest raz podjętym wyborem, który musimy ciągle ponawiać dla Królestwa Bożego". Ponieważ jednak nie jest dogmatem wiary, to zawsze drzwi są otwarte - stwierdził papież odpowiadając, czy zniesie celibat.

Pedofilia a celibat

Według amerykańskiego raportu rządowego w USA, w roku 2008 udział księży katolickich uwikłanych w przypadki pedofilii to jedynie 0,03 procenta, to znaczy trzy na 10 tysięcy przypadków. Problem dotyczy także ludzi żonatych, pastorów protestanckich, rabinów, nie wspominając o psychoterapeutach. Problemem nie jest więc celibat, ale ludzki grzech, kultura przesadnie eksponująca seksualność. W tym kontekście wypowiedział się również papież Franciszek. podczas drogi powrotnej z Seulu do Rzymu: „Kapłan, który się tego dopuszcza, zdradza ciało Pana. Ten ksiądz ma bowiem prowadzić to dziecko, chłopca czy dziewczynkę do świętości. I ten chłopiec, ta dziewczynka mu ufa, a on zamiast prowadzić do świętości, wykorzystuje ich. To bardzo poważne! To wręcz jak – dokonam tylko porównania – jak odprawić „czarną mszę”! Zamiast prowadzić do świętości, prowadzi je do problemu, który będzie trwał całe życie...” - powiedział Franciszek.

.. "Tajemnice Historii" za darmo na VOD!

Redakcja 20/04/2017

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!