BADANIE TECHNICZNE - CENNIK. Ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego?

Badanie techniczne samochodu trzeba zrobić co roku. Mimo zmian w sposobie przeprowadzania okresowych badań technicznych bez zmian pozostały opłaty pobierane za ich wykonanie. Za przegląd samochodu zapłacimy 98 złotych (+1 zł opłaty na CEPIK), w przypadku motocykla opłata wynosi 62 złote. Czy zmieni się cennik opłat za badanie techniczne?

Opłaty za badania techniczne samochodu, pobierane są wg cennika ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261) z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, Dz.U. z 2009r Nr 155 poz. 1233) w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Badanie techniczne: opłata CEPIK

Dodatkowo, zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami, za pozytywnie zakończone badanie techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł. Opłata ta jest przekazywana na konto MSWiA i związana jest z tworzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Badania techniczne: obecny cennik badań okresowych pojazdów (wraz z opłatą CEPIK)

99 zł - Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t (również TAXI)
98 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
63 zł - Badanie motocykla
79 zł - Badanie przyczepy
161 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową (również TAXI)
141 zł - Badanie samochodu TAXI (po raz pierwszy)
204 zł - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz pierwszy)
147 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
149 zł - Badanie samochodu uprzywilejowanego
180 zł - Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
192 zł - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego   

Badanie techniczne: czy będzie podwyżka opłat?

W związku ze zmianami w sposobie przeprowadzania przeglądów możliwe, że jeszcze w 2013 roku zmienią się opłaty za badania okresowe. Najnowszy projekt tabeli opłat wygląda następująco:

Motorower - 80 zł
Motocykl - 100 zł
Czterokołowiec - 150 zł
Samochód osobowy - 150 zł
Autobus - 300 zł
Ciężarowy do 3,5 t - 150 zł
Ciężarowy od 3,5 t do 12 t - 200zł
Ciężarowy powyżej 12 t - 250 zł
Pojazd specjalny - 300 zł
Przyczepa/naczepa do 750 kg - 100 zł
Przyczepa/naczepa do 3,5 t - 150 zł
Przyczepa/naczepa do 10 t - 200 zł
Przyczepa/naczepa powyżej 10 t - 250 zł
Przyczepa rolnicza - 150 zł
Ciągnik rolniczy - 150 zł

Inne czynności

Sprawdzenie warunków dodatkowych - 70 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu - 110
Usterka - 40 zł
Numer nadwozia - 100 zł
Tabliczka zastępcza - 100 zł
Ustalenie danych - 100 zł
Hak - 50 zł tylko w przypadku potwierdzenia prawidłowości montażu
Punkty bazowe - 300 zł
Zabytek (wg kategorii określonych w pkt. 1-15) - 300 proc. ceny badania okresowego z uwzględnieniem kategorii pojazdu
SAM (wg kategorii określonych w pkt. 1-15) - 300 proc. ceny badania okresowego z uwzględnieniem kategorii pojazdu

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!