ANALIZA WODY. Dlaczego jest potrzebna? Co powiedzą nam badania wody?

Jeśli chcemy mieć pewność, że woda, którą pijemy, nie jest szkodliwa i nadaje się do picia oraz bezpiecznego używania w gospodarstwie domowym, powinniśmy ją zbadać. Oto, czego możemy się dowiedzieć z analizy wody.

Na skażenie najbardziej narażone są płytkie ujęcia wody, do których mogą przesiąkać zanieczyszczenia z nieszczelnych szamb i nawożonych pól. Pod wpływem tych zanieczyszczeń woda może się stać niezdatna do picia, a także mycia lub zmywania naczyń.

Czego możemy się dowiedzieć, badając wodę?

W badaniu analitycznym wody ocenia się barwę, mętność, zapach oraz parametry fizykochemiczne i stan bakteriologiczny. Woda bez zanieczyszczeń nie ma barwy. Zielonkawe lub zółtawe zabarwienie świadczą o skażeniu związkami chemicznymi ze ścieków, substancjami organicznymi z gleby, związkami żelaza, koloidami albo zakwitami. Zawiesiny organiczne, na przykład wodorotlenki żelaza i manganu sprawiają, że woda nie jest idealnie przejrzysta.

Zapach wody zamiast neutralnego może być na przykład roślinny (ziemi, mchu, siana, torfu), gnilny (stęchły, zbutwiały) albo pochodzenia nienaturalnego, wywołany przez fenol, naftę czy chlor, które normalnie nie występują w wodzie.

Ocenie podlegają także odczyn pH (gdy jest niższy niż 6,8 - woda ma właściwości korozyjne, kiedy wyższy niż 8,5 - skłonność do pienienia się), twardośćzawartość: żelaza, manganu, azotanów, jonów amonowych, chlorków, wolnego i ogólnego chloru oraz – przewodność elektrolityczną.

Jakie bakterie mogą być w wodzie?

W ocenie bakteriologicznej sprawdza się między innymi obecność bakterii Escherichia coli – świadczących o zanieczyszczeniu wody kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym, enterokoków – potwierdzających zanieczyszczenie świeżym kałem ludzkim, zwierzęcym lub pochodzącym z ferm hodowlanych, Clostridium perfringens wskazujących na stare zanieczyszczenie ściekami fekalnymi oraz bakterii LegionellaPonadto określa się ogólną liczbę mikroorganizmów w próbce o objętości 1 ml.

>> Jak chronić instalację wodną przed Legionellą? Dlaczego trzeba to robić?

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!