ABONAMENT RTV: kto może NIE PŁACIĆ abonamentu?

Abonament RTV to ustawowy obowiązek, ale są określone sytuacje i osoby, które płacić go nie muszą. Sprawdź, czy masz szansę na zwolnienie z abonamentu RTV.

Abonament RTV powinien płacić każdy posiadacz telewizora czy radia. Obowiązek może nie jest przyjemny, ale jest regulowany ustawą. Oznacza to, że są też grupy osób zwolnione z płacenia na telewizję publiczną.


Z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są:

* osoby, które skończyły 75 lat,

* osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną

* osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

* osoby zaliczone do I grupy inwalidów,

* osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

* osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

* osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,

* osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

* osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

* inwalidzi wojenni i wojskowi,

* kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 01/05/2016

Zobacz też

MARIAN CYCOŃ, poseł BEZPARTYJNY - KIM JEST bezpartyjny poseł z Olsztyna . Zobacz SYLWETKĘ posła MARIAN CYCOŃ, poseł BEZPARTYJNY - KIM JEST bezpartyjny poseł z Olsztyna . Zobacz SYLWETKĘ posła Marek Cycoń, poseł Sejmu VII kadencji. Wybrany z list Platformy Obywatelskiej, w okręgu wyborczym do Sejmu nr 14 (OKW Nowy Sącz). Działacz samorządowy, wieloletni burmistrz Starego Sącza, oraz członek Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. JOANNA FABISIAK, posłanka PO - KIM JEST posłanka PO z Warszawy. Zobacz SYLWETKĘ posłanki JOANNA FABISIAK, posłanka PO - KIM JEST posłanka PO z Warszawy. Zobacz SYLWETKĘ posłanki Jaonna Fabisiak, posłanka Sejmu VII kadencji. Wybrana z list Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym do Sejmu nr 19 (OKW Warszawa). Założycielka Fundacji "Świat na TAK", laureatka Orderu Uśmiechu, a także aktywny polityk z doświadczeniem. PIOTR CIEŚLIŃSKI, poseł PO - KIM JEST poseł PO z Lidzbarka Warmińskiego. Zobacz SYLWETKĘ posła PIOTR CIEŚLIŃSKI, poseł PO - KIM JEST poseł PO z Lidzbarka Warmińskiego. Zobacz SYLWETKĘ posła Piotr Cieśliński, poseł Sejmu VII kadencji. Wybrany z list Platformy Obywatelskiej, w okręgu wyborczym do Sejmu nr 34 (OKW Elbląg). Ekonomista, samorządowiec i aktywny członek wielu zespołów i komisji sejmowych. W obecnej kadencji kontynuuje prace w Komisji Gospodarki oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Należy też do parlamentarnego zespołu ds. turystyki i utworzonego przez warmińsko-mazurskich parlamentarzystów zespołu „Mazury Cud Natury”. JANUSZ CICHOŃ, poseł PO - KIM JEST poseł PO z Olsztyna. Zobacz SYLWETKĘ posła JANUSZ CICHOŃ, poseł PO - KIM JEST poseł PO z Olsztyna. Zobacz SYLWETKĘ posła Janusz Cichoń, poseł Sejmu VII kadencji. Wybrany z list Platformy Obywatelskiej, w okręgu wyborczym do Sejmu nr 35 (OKW Olsztyn). Wykładowca akademicki, działacz samorządowy oraz wielki pasjonat pszczelarstwa.

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!