ABONAMENT RTV: kto może NIE PŁACIĆ abonamentu?

Abonament RTV to ustawowy obowiązek, ale są określone sytuacje i osoby, które płacić go nie muszą. Sprawdź, czy masz szansę na zwolnienie z abonamentu RTV.

Abonament RTV powinien płacić każdy posiadacz telewizora czy radia. Obowiązek może nie jest przyjemny, ale jest regulowany ustawą. Oznacza to, że są też grupy osób zwolnione z płacenia na telewizję publiczną.


Z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są:

* osoby, które skończyły 75 lat,

* osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną

* osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

* osoby zaliczone do I grupy inwalidów,

* osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

* osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

* osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,

* osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

* osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

* inwalidzi wojenni i wojskowi,

* kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Tagi: fokus tv,

Redakcja 11/09/2012

Obejrzyj też

Zobacz koniecznie

Przeczytaj też

Nie przegap!