O Fokus TV / Informacje o nadawcy

FOKUS TV to nowa telewizja o profilu edukacyjno-poznawczym. Właścicielem koncesji jest należąca do Grupy ZPR Media spółka TV SPEKTRUM sp. z o.o., której prezesem jest Ewa Lampart.

TV SPEKTRUM sp. z o.o., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, NIP 113 2863052 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000451146, kapitał zakładowy 3 000 000 zł.

INFORMACJE O NADAWCY

Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie o nazwie "FOKUS TV" jest TV SPEKTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

DANE KONTAKTOWE
FOKUS TV
ul. Jubilerska 10
04-190 Warszawa
info@tvspektrum.pl
Telefon: 022 515 91 00


Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Zobacz koniecznie